Ukrainske flygtninge som arbejdskraft

Situationen i Ukraine fylder i mediernes overskrifter og debatten generelt, og nu også i bybilledet, hvor de ukrainske flygtninge er begyndt at komme til landet og også til Vesthimmerland.

Som virksomhed i Vesthimmerland kan der være interesse i denne nye gruppe af tilkomne mennesker som potentielle nye medarbejdere. De første kontakter med de ukrainske flygtninge tyder da også på, at de kommer med mange forskellige og relevante kompetencer, og at de har et stort ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at holde sig to ting for øje, nemlig at de ukrainske flygtninge er kommet hertil på turistvilkår, og først kan tage arbejde, når de har fået opholdstilladelse! Dette er i dag en flaskehals, da kun ganske få ukrainere endnu er kommet gennem nåleøjet. En anden ting, der kan udfordre ønsket om at ansætte ukrainske flygtninge, er det forhold, at efter opnået opholdstilladelse kan være en stor del af de herboende ukrainere, som bliver geografisk omplaceret til bosættelse andre steder i landet. Endelig skal der være opmærksomhed på, at en given ansættelse af en ukrainsk flygtning skal ske på helt normale overenskomstmæssige løn og ansættelsesvilkår!

Både Vesthimmerlands Kommune og erhvervsfremmesystemet er dog parate til at guide virksomheder, som har interesse i at ansætte ukrainske flygtninge.

På Erhvervshus Nordjylland er der etableret en gratis hotline, der er klar til at vejlede om alle de forhold og restriktioner, som virksomheder kan være ramt af: Invasionen af Ukraine | Erhvervshus Nordjylland (ehnj.dk)

På Jobcenter Vesthimmerland er der ligeledes oprettet en hotline samt en jobbank, som står til rådighed for virksomheder, der gerne vil ansætte: Vesthimmerland for Ukraine Den direkte kontakt er: Tom Sørensen, Virksomhedsservice – Jobcenter Vesthimmerland, Telefon: 2360 7052, Mail: tos@vesthimmerland.dk

På erhvervskontoret er kontakten Kirsten Heisz, Telefon 2715 2338, Mail kh@vaeksthimmerland.dk

Scroll to Top