Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland (GRØN)

GRØN er et udviklingsprojekt, som er støttet af Regionalfonden (ERDF). Projektet skal sikre udvikling og facilitering af industrielle symbioser i 100 deltagende SMV’er i Nordjylland gennem grønne forretningsmodeller. 

dk reg rgb ramme png
waste is not waste until you waste it quote quot 2021 08 30 04 44 19 utc scaled 1

Hvad er en industriel symbiose?

Industrielle symbioser (IS) involverer og engagerer SMV’er til deling eller udveksling af materialer såsom vand, energi, etc. Deling og udveksling af ressourcer skaber synergier og styrker værdikædesamarbejder mellem SMV’er på tværs af brancher. Tanken er, at en virksomheds spild kan blive en anden virksomheds guld.

Overskydende ressourcer kan f.eks. være materialer, energi, bioprodukter, logistiske løsninger, faciliteter og ekspertise.

Hvad kan projektet hjælpe dig med?

GRØN arbejder på at skabe mere robuste og fremtidssikrede virksomheder med mere konkurrence kraft, mere effektivt forbrug af materialer, el, vand og varme – og det skal skabe lokal vækst.

GRØN arbejder på at skabe mere robuste og fremtidssikrede virksomheder med mere konkurrence kraft, mere effektivt forbrug af materialer, el, vand og varme – og det skal skabe lokal vækst.

Du får: 

  • En gennemgang af din virksomheds ressourceforbrug – materialer, energi osv.
  • En kort beskrivelse af de største potentialer for din virksomhed.
  • Tilbud om samarbejde med andre virksomheder – lokalt så vidt muligt.
  • Nye samarbejdspartnere.
  • En plan for, hvordan potentialerne kan realiseres, hvornår og hvordan det vil være mest fordelagtigt.
  • Tæt sparring og opfølgning hele forløbet igennem af en fast tilknyttet kontaktperson, som har erfaring inden for virksomhedssamarbejde, bæredygtig omstilling og procesoptimering.

Proces for virksomheden

Virksomhedens tidsforbrug ved deltagelse i projekt GRØN afhænger af flere forhold, f.eks. virksomhedens kompleksitet og størrelse, samt potentialernes omfang.

Proces oversigt

Forventninger og krav

  • Din virksomhed er en SMV – Det vil sige, at der er under 250 årsværk, under 43 mio Euro i balance, 50 mio Euro i omsætning
  • I er klar til at investere tid til screening af virksomheden og et efterfølgende konsulentforløb.
  • Virksomhedens ledelse støtter projektet aktivt gennem hele forløbet.

En del af noget større

Projektet understøtter Regionsrådets ”Regional Udviklingsstrategi for 2020-2023: Mulighedernes Nordjylland”, særligt ved at styrke sammenhængskraften i Nordjylland ved et faciliterende samarbejde mellem virksomheder og organisationer. GRØN understøtter tilsvarende Regionsrådets mål om grøn omstilling og ressourceeffektivitet ved at facilitere industriel symbiose, der leder til ressourcebesparelser.

GRØN bidrager også til at nå målsætningen om en 70% reduktion af CO2-emissioner i 2030.

Cases

2

Udnyt din overskudsvarme

I Frøstrup kan overskudsvarmen fra Dagli’ Brugsens kølere komme til glæde for de lokale forbrugere gennem Frøstrup Varmeværk. Symbiosen passer især godt ind i varmeplanlægningen, da Dagli’Brugsen producerer den største mængde overskudsvarme om sommeren, hvor Frøstrup Varmeværks kedler normalvis ikke kører. Via GRØN får virksomhederne konsulenthjælp til at beregne den præcise mængde overskudsvarme, beregninger af økonomien bag og hjælp til overvågning og styring. Der er store potentialer i at udnytte overskudsvarme, og GRØN er netop ved at opstarte forløb i Aars, Nørager og Aalestrup.

3

Cirkulært byggeri

Den grønne byggebranche i Vesthimmerland: 27. oktober var Vesthimmerlands Kommune og Erhverv Væksthimmerland værter for arrangementet ”Den grønne byggebranche”. Det var med inspirerende oplæg fra Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) samt Scandi Byg og Titan Nedbrydning, som fortalte om deres konkrete arbejde med cirkulær økonomi. Her konkluderede man vigtigheden af samarbejde i grøn omstilling, og flere virksomheder aftalte efterfølgende møder med GRØN, som kan hjælpe til at kunne leve op til de nye krav til byggebranchen i omlægningen til bæredygtigt og cirkulært byggeri.

1

Grønne forretningsmodeller

Der kan pludselig opstå helt nye forretningsmuligheder, når virksomheder og personer fra forskellige brancher bringes til dialog omkring samme bord. Det, der er affald i én branche, kan blive til guld i en anden. Sådan startede et samarbejde mellem Aurion og Better World Fashion, hvor kornskaller, som er et restprodukt fra Aurions produktion, kan bruges som fyld til yogapuder fremstillet af Better World Fashion. Her bidrager GRØN med konsulenthjælp til at undersøge den nye forretningsmodel og sætte tal på de økonomiske og miljømæssige gevinster.

Scroll to Top