PreMed – Den nye dreng i klassen er kommet godt fra start

Siden Regionsrådet i februar 2021 besluttede at hjemtage ambulancekørslen i Region Nordjylland og dele opgaven med det lille og ukendte private firma PreMed fra Kolding, er det gået stærkt.

premed

PreMed er delvist privatejet af ægteparret Heidi og Anders Vikke, der har en fortid i Falck. Den største medejer er det finske 9Lives, der ligesom Falck leverer udrykningstjeneste og andre præhospitale sundhedsydelser. Det er derfor ikke uerfarne folk, der fremover skal drive ambulancetjenesten i Vesthimmerland og resten af Himmerland og Thy-Mors (13 stationer i alt).

Da det i foråret 2021 stod klart, at PreMed skulle etablere tre ambulancestationer i Vesthimmerland; Aars, Farsø og Løgstør, tog PreMed kontakt til det lokale erhvervskontor Erhverv Væksthimmerland. Opgaven var at finde egnede steder at etablere ambulancestationerne, hvor placeringerne skulle leve op til kravene fra Region Nordjylland og indretningen af bygninger og garager ligeledes var bestemt ud fra ambulancereddernes behov for hurtig responstid og hvile mellem udrykninger. Hurtigt blev en række lokale virksomheder kontaktet, og via netværket i erhvervsforeningerne blev efterspørgslen ligeledes spredt.

Der kom hurtigt rigtigt mange gode bud ind fra netværket, udtaler erhvervschef Dan Skovgaard.

Først faldt placeringen i Løgstør på plads i det gamle autoværksted på Aarsvej i rundkørslen ved Aggersund. Udlejer Kristian Lynnerup Buus fra Svenstrup gik straks i gang med at indrette mandskabsfaciliteterne og afskærme den del af værkstedet, som PreMed skulle bruge til ambulancegaragen.

I Farsø blev der indgået en aftale med Michael Jensen, Danatek A/S, om at leje bygningen på den gamle kommunale materialeplads ved Søndergården. Michael Jensen har nu opført en ny garage og indrettet velfærdslokaler helt efter forskrifterne fra PreMed. Da det er gået stærkt, blev Garageporten først leveret og installeret få dage før, bygningen skulle tages i brug af PreMed. Grunden er fortsat ejet af Vesthimmerlands Kommune, men Michael Jensen har ret til at overtage den om 2 år, når jorden er grundigt undersøgt for eventuel forurening. Michael har da også sammen med PreMed investeret betydelige summer i opførelse af garagen og indretningen af velfærdsbygningen på grunden, så alle parter har stor tiltro til, at placeringen og lejemålet her er langtidsholdbart. Michael Jensen udtaler stor ros til både PreMed og Vesthimmerlands Kommune for et smidigt og velfungerende samarbejde om alt fra tilladelser til enighed om vilkårene i lejekontrakten.

Billede 1. Michael Jensen foran Farsoe stationen 600x800 1

Michael Jensen foran Farsø Ambulancestation

I Aars var der lige ved at være sved på panden for at nå at have den helt rigtige løsning på plads til fredag den 1. april. Sammen med erhvervskontoret var PreMed på rundtur til en række mulige lejemål for hovedstationen, der skulle være beliggende i Aars, ifølge kontrakten med regionen. Den ønskede størrelse, pris og beliggenhed var dog en svær kabale at få til at gå op i de første forsøg. En mulighed for at bygge en ny station fra bunden af ved omfartsvejen i Aars bød sig til. I dialog med Jan Sondrup, Sondrup A/S blev der kort før jul lavet tegninger og udpeget en placering til en sådan nybygget ambulancestation. Sveden på panden sprang dog frem, da tidsplanen for at kunne nå byggeriet med kun 3 måneder til opstarten blev kritisk bl.a. på grund af materialeleverancer. Alternativet var en udsigt til i stedet at skulle rykke ind i den gamle Falck-station i Aars på en langtidskontrakt. Tilfældigvis er Jan Sondrup også indehaver af en industribygning på Industrivej i Aars, som den hidtidige lejer, FGU, netop skulle til at flytte fra. Dermed opstod den mulighed, som i dag er den helt rigtige løsning for ambulancestationen i Aars. Jan Sondrup og PreMed har nu brugt den sidste måneds tid til at ombygge og indrette bygningen til den helt perfekte hovedstation i Vesthimmerland med plads til alle kommunens ambulancer og tre hold reddere, herunder også et nathold. Torsdag, inden åbningen om fredagen, blev de sidste skabe monteret, og alt stod klart til den første udrykning fredag den 1. april.

Ambulancestationen i Farsoe 600x450 1

Jan Sondrup har også kun oplevet stor glæde ved samarbejdet med PreMed og de medarbejdere, som har været direkte involverede i indretningen af stationen, udtaler han. Flere af løsningerne i stationen er kommet frem i løbet af processen, hvor der har været medarbejdere med inde over. PreMed er meget socialt orienteret, og Jan refererer til de lyse og venlige lokaler, udendørs faciliteter, udestue m. ”orangeri”, som nu er en del af løsningen.

Det var et helt specielt syn, da PreMeds 25 MAN ambulancer og sygetransporter kom til landet, og for en kort tid stod linet op i Aars. Hurtigt blev de dog overdraget til Falck, hvor de fleste af PreMeds medarbejdere var ansat indtil overdragelsen. Således kunne medarbejderne vænne sig til de nye biler og medvirke til at få det prehospitale udstyr flyttet fra de gamle til de nye ambulancer, fortæller Kvalitets- og udviklingschef Heidi Vikke.

Reelt er PreMed en start-up virksomhed, der på rekordtid er vokset fra kun at være ægteparret Heidi og Anders Vikke selv til nu at være over 160 medarbejdere. Dette er udover ambulanceredderne også konsulenter, planlæggere, it-folk m.v.

Og så er det slet ikke slut med vokseværket her, fortæller Heidi Vikke med begejstring.

For ud over ambulancetjenesten i Himmerland og Thy/Mors driver man også hjælpemiddeldepoter og har stort fokus på at få nye og flere opgaver, både for det offentlige og for private virksomheder. Det har krævet mod og kækhed, erkender Heidi Vikke. Og også lidt held. Men nu skal der bare fokuseres på at løse opgaverne og udvikle forretningen.

PreMed vil gerne opleves som en lokal virksomhed, selv om de på den ene side løser en offentlig opgave og på den anden side hører hjemme i Kolding. Men jo fysisk er i bl.a. Vesthimmerland.

Vi vil gerne involveres lokalt, fortæller både Heidi og Anders. Og vi vil i størst mulig grad anvende lokale leverandører. Og så vil vi gerne ind i de lokale erhvervsnetværk, så dørene bliver åbnet til virksomhederne i området.

IMG 5113 scaled e1698745184733 300x200 2
IMG 5110 600x450 1
Heidi Vikke viser indretningen i ambulancerne frem
Scroll to Top