Fokusområder

Erhverv Væksthimmerlands aktiviteter udmøntes gennem fire strategiske fokusområder. 

Fokusområderne fungerer som ramme for vores arbejde og den interesse varetagelse og de events, vi arrangere for dig og din virksomhed. Nedenfor præsenteres du for de fire fokusområder. Begrundelsen for valget af fokusområder finder du i vores strategi.

Strategi 2020-2021
Digitalisering

Digital transformation og digital modenhed er vigtige områder. Hvordan kan vores nuværende aktiviteter transformeres til ydelser overfor eksisterende og nye målgrupper/brancher?

I Vesthimmerland er der allerede gang i tiltag om emnet, bl.a. vores tre projekter på området. Men det vurderes, at der stadig er store behov og udviklingspotentialer indenfor området.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig
Arbejdskraft

Vi oplever fortsat, at der er stor efterspørgsel på både faglært og ufaglært arbejdskraft i Vesthimmerland. Der skal sættes fokus på at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunen, og vurdere på muligheder som udenlandsk arbejdskraft. Initiativet understøttes allerede af projektindsatser.

Vi ønsker en øget samlet koordinering omkring rekruttering og bosætning. Vi vil tappe ind i bosætningsplanen herunder oprettelse af kommunikationsplatform.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig
Grøn Omstilling og klimaindsats

Hvilke roller skal de forskellige aktører i området spille? Kan vi tænke nye projektindsatser ind på dette område, hvor vi ikke i dag har et større selvstændigt projekt?

Vi ønsker at undersøge mulighederne for udnyttelse af uudnyttede energi- og ressourcestrømme.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig
Grøn Omstilling
Iværksætteri

Startups og andre former for nyetablering af virksomheder er en af forudsætningerne for et driftigt og dynamisk erhvervsliv i udvikling. Vejledning af iværksættere og henvisning til privat rådgivning og tilskud er fortsat traditionelle driftsopgaver.

Med dette fokusområde tænkes i særlig grad på mulighederne for at etablere et fysisk center, der tilbyder kontorpladser og andre faciliteter for nystartede virksomheder.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig

Finansieret af Vesthimmerlands Kommune

Det er Vesthimmerlands Kommune, der finansierer den gratis lokale erhvervsservice i Vesthimmerlands Kommune, og via en 2-årig resultatkontrakt regulerer den politisk besluttede del af erhvervskontorets arbejde.

Vesthimmerlands Kommune