Velkommen til Erhverv Væksthimmmerland

Erhverv Væksthimmerland er Vesthimmerlands Kommunes lokale erhvervskontor. Vi tilbyder gratis, uforpligtende og fortrolig erhvervsservice til alle erhvervsdrivende eller potentielt kommende erhvervsdrivende i Vesthimmerland.

Vi arbejder for at skabe vækst og udvikling

Erhverv Væksthimmerland er den lokale erhvervsfremmeaktør i Vesthimmerlands Kommune. Vi vejleder virksomheder og iværksættere, igangsætter erhvervsudviklingsprojekter og samarbejder bredt med en vifte af aktører for at fremme det lokale erhvervsliv.

Vi skaber værdi for virksomheder gennem opsøgende og aktive indsatser, arrangementer og netværksaktiviteter.

Kontakt os

Samarbejde

Erhverv Væksthimmerland indgår i en lang række samarbejder både administrativt og strategisk. Fælles for alle vores samarbejder er, at de er centreret omkring at fremme erhvervslivet i Vesthimmerlands Kommune. 

Vi er den lokale indgang til kommune, region, stat, EU, tilskudsprogrammer, erhvervsskoler, vidensinstitutioner og eksperter herunder Det Norddanske EU-kontor, Universitetet, brancheklynger, fonde, styrelser, pengeinstitutter og andre finansieringskilder. Vi holder konstant øje med aktuelle tilskudsordninger, som kan styrke virksomhedernes muligheder for udvikling og vækst.

Som nævnt samarbejder vi med en bred kontaktflade. Herunder kan du finde nogle af dem som vi har et ekstra tæt samarbejde med.

Vesthimmerlands Kommune

Den største samarbejdspartner er dog Vesthimmerlands Kommune og de forskellige forvaltninger med erhvervskontakt bl.a. Jobcenter Vesthimmerland, udviklingsafdelingen og teknik- og miljøafdelingerne.

Vesthimmerlands Kommune

Erhvervshus Nordjylland

Vi kan sætte virksomheder i forbindelse med Erhvervshus Nordjylland, der er det specialiserede erhvervsservice tilbud. Også her er der gratis hjælp og vejledning at hente.

Destination Himmerland

Erhverv Væksthimmerland er en tæt samarbejdspartner til turistorganisationen Destination Himmerland, der arbejder for at promovere kendskabet til og turismen i Vesthimmerland og Mariager Fjord kommuner.

De Nordjyske Erhvervskontorer

Vi er endvidere en integreret del af samarbejdet ”De nordjyske erhvervskontorer”, således at mange opgaver kan løses i samarbejde på tværs af kommunegrænser.

University College Nordjylland

Vi har et godt og tæt samarbejde med UCN i forhold til fælles interesse i højtuddannede kandidater.

NordDanmarks EU kontor

Vi har et tæt samarbejde med NordDanmarks EU-kontor, som hjælper dig med EU’s tilskuds- og finansieringsmuligheder. NDEU støtter din innovation og bidrager med at udvikle dine projekter, finde partnere (eksport, import, projekt) og skabe muligheder internationalt.

NordDanmarks EU kontor

LAG

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland er en understøttende fødselshjælper til bæredygtige projekter med sigte på at bevare og udvikle eksisterende virksomheder samt etablere nye virksomheder.

Vækstfoneden

Vækstfonden yder, i samarbejde med danske banker og finansieringsinstitutter, lån og kautioner til danske virksomheder i alle brancher og på alle stadier af deres udvikling. Vækstfonden har særlige lån til nystartede virksomheder i den tidlige fase af deres udvikling, men også lån egnet til mere modne virksomheder med planer om investering i ny vækst. Står du overfor et ejerskifte, har Vækstfonden stor erfaring i at bidrage til, finansieringen kan falde på plads.

Erhverv Væksthimmerlands bestyrelse

Erhverv Væksthimmerland ledes af en bestyrelse på 10 personer. Hver af de fire erhvervsforeninger udpeger to medlemmer, typisk fra deres egen bestyrelse, og Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg udpeger to politikere. Erhvervschefen referer til bestyrelsen.

I bestyrelsesåret 2020-2021 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

  1. Formand, Albert Veggerby, repræsentant fra Løgstør Egnens Erhvervsråd, teknisk chef ved Mejerigården
  2. Næstformand, Brian Otte, repræsentant fra Farsø Erhvervsråd, direktør i Messecenter Vesthimmerland
  3. Henrik Christensen, repræsentant fra Løgstør Egnens Erhvervsråd, direktør HMC Byg og Anlæg
  4. Per Bisgaard, repræsentant fra Aalestrup Handel og Erhverv, byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune
  5. Erik Dueholm, repræsentant fra Aalestrup Handel og Erhverv, fabrikschef i Fjelsø Entreprise
  6. Anette Overgaard, repræsentant fra Farsø Erhvervsråd, Filialdirektør hos Vestjysk Bank, Farsø
  7. Hans Jørgen Kastberg, repræsentant fra Aars Erhvervsråd, direktør i Kastberg Tømrer og Snedker
  8. Lars Thomsen, repræsentant fra Aars Erhvervsråd, direktør i Jutlander Bank
  9. Per Bach Laursen, repræsentant fra Økonomiudvalget, borgmester i Vesthimmerlands Kommune
  10. Svend Jørgensen, repræsentant fra Økonomiudvalget, byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune