De fire lokale erhvervsforeninger

Erhverv Væksthimmerland er en paraplyorganisationen for de fire lokale erhvervsforeninger i Vesthimmerland.
De fire foreninger er Aalestrup Handel & Erhverv, Farsø Erhvervsråd, Løgstør Egnens Erhvervsråd samt Aars Erhvervsråd.

Historien bag Erhverv Væksthimmerland

Erhverv Væksthimmerland blev skabt som Himmerlands Udviklingsråd i 1993 som en sammenslutning af Nørager Erhvervsforening, Farsø Erhvervsråd og Aars Erhvervsråd. I 2003 blev rådet udvidet til også at omfatte Aalestrup Kommune og blev dermed det første amts overskridende erhvervssamarbejde. I 2006 tilsluttede Løgstør Egnens Erhvervsråd sig samarbejdet og rådets virkeområde blev pr. 1. januar 2007 tilpasset den nye Vesthimmerlands Kommune idet Nørager Erhvervsforening udtrådte af samarbejdet.

Erhverv Væksthimmerland udgøres således af erhvervsrådene Aalestrup Handel & Erhverv, Farsø Erhvervsråd, Løgstør Egnens Erhvervsråd samt Aars Erhvervsråd. Disse medlemsforeningerne har bl.a. til formål at støtte udviklingen og erhvervslivet i byerne. De arbejder for at sikre virksomhederne de optimale vilkår for drift og udvikling. Du kan melde dig ind i et af erhvervsrådene, som bl.a. giver mulighed for at støtte op om aktiviteter, der foregår i byen. Gennem medlemskab er du også med til at støtte op om det lokale erhvervsliv og lokalområdet. Medlemskabet giver adgang til alle foreningernes egne aktiviteter herunder deltagelse i den årlige generalforsamling. Der findes både medlemskab for virksomheder og iværksættere. Iværksættere, der deltager i StartUp Club, tilbydes gratis medlemskab det første år. Kontakt Erhverv Væksthimmerland for mere information om de enkelte erhvervsråd.

Erhvervsrådene har følgende formænd, der også kan kontaktes for yderligere information om erhvervsrådene:

Aalestrup Handel & Erhverv – Karl William Carlsen, Superkiosken
Farsø Erhvervsråd – Brian Otte, Messecenter Vesthimmerland
Løgstør Egnens Erhvervsråd – Albert Veggerby, Mejerigården
Aars Erhvervsråd – Lars Thomsen, Jutlander Bank

Erhverv Væksthimmerland er det overordnede brand vi benytter for alle erhvervsrådenes aktiviteter. Vi er ikke en medlemsforening i sig selv, men er sekretariat for de fire lokale erhvervsforeninger i Vesthimmerland. Erhverv Væksthimmerland tilbyder gratis lokal erhvervsservice til alle virksomheder og iværksættere, tilbyder en række aktiviteter og arrangementer i samarbejde med de fire erhvervsråd og er en sparringspartner til Vesthimmerlands Kommune i udviklingen af kommunens erhvervsvenlighed, bosætning og turisme.

Erhverv Væksthimmerland forsøger at være dagsordensættende for udbredelsen af relevant erhvervsstof på vores digitale platforme, hvor fokus er på erhvervsrelevant information og de gode erhvervshistorier fra Vesthimmerland.