De fire lokale erhvervsforeninger

Erhverv Væksthimmerland er en paraplyorganisationen for de fire lokale erhvervsforeninger i Vesthimmerland.
De fire foreninger er Aalestrup Handel & Erhverv, Farsø Erhvervsråd, Løgstør Egnens Erhvervsråd samt Aars Erhvervsråd.

Historien bag Erhverv Væksthimmerland

Erhverv Væksthimmerland blev skabt som Himmerlands Udviklingsråd i 1993 som en sammenslutning af Nørager Erhvervsforening, Farsø Erhvervsråd og Aars Erhvervsråd. I 2003 blev rådet udvidet til også at omfatte Aalestrup Kommune og blev dermed det første amts overskridende erhvervssamarbejde. I 2006 tilsluttede Løgstør Egnens Erhvervsråd sig samarbejdet og rådets virkeområde blev pr. 1. januar 2007 tilpasset den nye Vesthimmerlands Kommune idet Nørager Erhvervsforening udtrådte af samarbejdet.

Erhverv Væksthimmerland udgøres således af foreningerne Aalestrup Handel & Erhverv, Farsø Erhvervsråd, Løgstør Egnens Erhvervsråd samt Aars Erhvervsråd. Foreningerne har bl.a. til formål at støtte udviklingen og erhvervslivet i byerne. De arbejder for at sikre virksomhederne de optimale vilkår for drift og udvikling. Du kan melde dig ind i et af erhvervsrådene, som bl.a. giver mulighed for at støtte op om aktiviteter, der foregår i byen. Gennem medlemskab er du også med til at støtte op om det lokale erhvervsliv og lokalområdet. Medlemskabet giver adgang til en række aktiviteter og deltagelse ved den årlige generalforsamling. Der er både medlemskab for virksomheder og privatpersoner. Derudover tilbydes iværksættere, der er medlem af StartUp Club, gratis medlemskab det første år. Kontakt Erhverv Væksthimmerland for mere information.

Foreningerne har følgende formænd, der kan kontaktes for yderligere information om erhvervsrådene:

Aalestrup Handel & Erhverv – Karl William Carlsen, Superkiosen
Farsø Erhvervsråd – Brian Otte, Messecenter Vesthimmerland
Løgstør Egnens Erhvervsråd – Albert Veggerby, Mejerigården
Aars Erhvervsråd – Lars Thomsen, Jutlander Bank

Erhverv Væksthimmerland er det overordnede brand vi benytter for alle udviklingsrådenes aktiviteter. Vi er ikke en medlemsforening i sig selv, men er en paraplyorganisationen for de fire lokale erhvervsforeninger i Vesthimmerland. Erhverv Væksthimmerland tilbyder gratis lokal erhvervsservice til virksomheder og iværksættere, tilbyder en række aktiviteter og arrangementer i samarbejde med de fire erhvervsforeninger og er en sparringspartner til Vesthimmerlands Kommune i udviklingen af kommunens erhvervsvenlighed, bosætning og turisme.

Erhverv Væksthimmerland er også en annoncefinansieret erhvervsavis som udgives to gange årligt i samarbejde med Aars avis, hvor fokus er på erhvervsrelevant information og de gode erhvervshistorier fra Vesthimmerland.