De fire lokale erhvervsforeninger

Erhverv Væksthimmerland er en paraplyorganisationen for de fire lokale erhvervsforeninger i Vesthimmerland.

De fire foreninger er Aalestrup Handel & Erhverv, Farsø Erhvervsråd, Løgstør Egnens Erhvervsråd samt Aars Erhvervsråd.

Historien bag Erhverv Væksthimmerland

Erhverv Væksthimmerland blev skabt som Himmerlands Udviklingsråd i 1993 som en sammenslutning af Nørager Erhvervsforening, Farsø Erhvervsråd og Aars Erhvervsråd. I 2003 blev rådet udvidet til også at omfatte Aalestrup Kommune og blev dermed det første amtsoverskridende erhvervssamarbejde. I 2006 tilsluttede Løgstør Egnens Erhvervsråd sig samarbejdet og rådets virkeområde blev pr. 1. januar 2007 tilpasset den nye Vesthimmerlands Kommune idet Nørager Erhvervsforening udtrådte af samarbejdet.

Himmerlands Udviklingsråd udgøres således af foreningerne Aalestrup Handel & Erhverv, Farsø Erhvervsråd, Løgstør Egnens Erhvervsråd samt Aars Erhvervsråd.

Erhverv Væksthimmerland er det overordnede brand vi benytter for alle udviklingsrådets aktiviteter. Vi er ikke en medlemsforening i sig selv, men er en paraplyorganisationen for de fire lokale erhvervsforeninger i Vesthimmerland. Erhverv Væksthimmerland tilbyder gratis lokal erhvervsservice til virksomheder og iværksættere, tilbyder en række aktiviteter og arrangementer i samarbejde med de fire erhvervsforeninger og er en sparringspartner til Vesthimmerlands Kommune i udviklingen af kommunens erhvervsvenlighed, bosætning og turisme.

Erhverv Væksthimmerland er også en annoncefinansieret erhvervsavis som udgives fire gange årligt i samarbejde med en lokal avis, hvor fokus er på erhvervsrelevant information og de gode erhvervshistorier.