Årets Iværksætter i Vesthimmerland

Hvert år kåres Årets Iværksætter i Vesthimmerland.

Årets Iværksætter i Vesthimmerland er en pris, der i samarbejde med Spar Nord tildeles en lokal iværksætter i Vesthimmerland, som har opnået gode resultater indenfor virksomhedens leveår. Hensigten med tildeling af prisen er at sætte fokus på iværksætteri og de personer, som etablerer selvstændig virksomhed. Formålet er at fremme iværksætteri i Vesthimmerlands Kommune ved at sætte fokus på (fejre) de personer, som succesfuldt har etableret sig som iværksættere.

Kriterier for indstillede kandidater:
Iværksætterprisen uddeles til en iværksættervirksomhed, som har markeret sig særligt i det forgangne år. Der defineres ikke en afgrænsning eller vægtning i forhold til kriterier for modtagelse af prisen (f.eks. beskæftigelseseffekt, innovation eller økonomi), men alene følgende:

  • Virksomheden skal være hjemmehørende/registreret i Vesthimmerlands Kommune
  • Virksomheden skal som udgangspunkt være under 3 år og være i en iværksætterlignende situation
  • Prisen kan uddeles til virksomheder indenfor alle brancher (handel, fremstillingsindustri og service) med undtagelse af primærerhverv

Alle borgere og virksomheder i Vesthimmerland har mulighed for at indstille kandidater til iværksætterprisen. Bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i Spar Nord, Erhverv Væksthimmerland og Vesthimmerlands Kommune har ligeledes ret til at indstille kandidater. Der indrykkes en annonce på Erhverv Væksthimmerlands Sociale medier og i de lokale aviser, hvor der opfordres til at indstille kandidater.

Udpegning af vinder:
Erhverv Væksthimmerland udvælger nominerede til prisen blandt de indsendte kandidater og Erhverv Væksthimmerlands bestyrelse udvælger top 3 samt én vinder af prisen.

Kåring:

Uddeling af prisen foregår i forbindelse med Iværksætter Væksthimmerlands netværksmøde. Overrækkelsen af prisen foretages af Erhvervschef Dan Skovgaard med deltagelse af repræsentant(er) fra Spar Nord.

Erhverv Væksthimmerlands bestyrelsesformand motiverer valget af prismodtager.

Prisen består af et mindre kunstværk lavet af Jan Anker Petersen samt en gavecheck på 2.000 kr.

Tidligere vindere af Årets Iværksætter i Vesthimmerland

2022:
Niklas Andersen, Stålhaven

2021:
Hasse Kirch, H. Kirch og Søn

2020:
Claus Wimmer-Aune og Robert Pedersen, Kaya Herbs

2019:
Simon Sørensen, Asp Produktudvikling

2018:
Martin Tullesen, Tullesen Polstring

2017:
Trine og Allan Severinsen, Jan Tex, BoSelv og Væksthuset

2016:
Karen Skovbøll Jensen, Kanalfogedens Køkken