Iværksætter Væksthimmerland

Iværksætter Væksthimmerland er et bredt tilbud til dig, der overvejer eller er i gang med at etablere egen virksomhed.

Iværksætter Væksthimmerland
Iværksætter Væksthimmerland er et bredt tilbud til dig, der overvejer eller er i gang med at etablere egen virksomhed. Herunder kan du finde frem til de forskellige tilbud der er til dig inden for rådgivning, netværk, mentorer, kontorpladser og anden relevant information, der kan have betydning i forbindelse med virksomhedsopstart.

Overvejer du at etablere egen virksomhed, kan du få gratis vejledning hos Erhverv Væksthimmerland. På erhvervskontoret yder vi basisrådgivning i forbindelse med udarbejdelse af et kvalificeret beslutningsgrundlag før virksomhedsstart samt vejledning gennem den første tid som selvstændig.

Kom godt i gang gennem sparring 
Opskriften på succes som virksomhedsindehaver er planlægning og de bedste resultater opnås ved at udarbejde en forretningsplan.  Er der ting, der ikke er tænkt på i forberedelserne, vil der blive lejlighed til at få dem diskuteret igennem et basal iværksættermøde.
Dette tilbud er både for dig, der går med overvejelser om at blive iværksætter, og til dig, der allerede har taget springet og er påbegyndt i det små. Til dette møde giver vi sparring til, hvordan du kommer godt i gang, hvilke udfordringer der kan være og hvilke regler man skal være opmærksom på. Vi giver således mulighed for at få trykprøvet forretningsideen, og giver et fora, hvor alle usikkerhederne kan luftes.

Iværksætternetværk i Vesthimmerland
Gennem Iværksætter Væksthimmerland tilbyder vi også et lokalt og gratis netværksprogram. Netværket mødes seks gange årligt til faglige og inspirerende netværksmøder, hvor du dels bliver klædt på med indlæg fra professionelle rådgivere og dels bliver inspireret af andre iværksættere. Alle møderne vil som udgangspunkt blive afholdt hos Iværksætter Væksthimmerland, Messevej 1A, 9600 Aars, men møderne kan også indeholde virksomhedsbesøg eller aktiviteter på andre adresser.

Der er møde ca. hver anden måned i tidsrummet 16.00 til 18.00. Se de kommende møder under fanen ‘Arrangementer’ her på hjemmesiden eller tryk her.

Mentorkorps hos Iværksætter Væksthimmerland
For yderligere at styrke indsatsen omkring iværksætteri og støtte op om udviklingen i Vesthimmerland Kommunes iværksættermiljø, er der etableret et lokalt mentorkorps.
– Formålet med et mentorkorps er, at lokale erhvervsledere med en bred erfaring inden for forretningsudvikling, drift, vækst og opstart af virksomheder kobles til og deler deres erfaring med nyetablerede lokale iværksættere, så de får nemmere ved at lykkes med at etablere, udvikle og drive virksomhed i Vesthimmerland, udtaler Kirsten Heisz, Erhvervskonsulent hos Erhverv Væksthimmerland.

En iværksætter, der påtænker at etablere virksomhed og/eller er nyopstartet i Vesthimmerlands Kommune og har et ønske om at udvikle eller styrke sin virksomhed, kan komme i betragtning til et gratis mentorforløb i 12 måneder. Ønskes der yderligere samarbejde herefter, kan dette arrangeres efter kommercielle vilkår indgået mellem mentee og mentor.
Det afgørende for at få en mentor tilkoblet er, at virksomheden har overlevelsespotentiale og ejeren er fuldt engageret i sin virksomhed, er parat til at lytte, gerne vil gå nye veje og eventuelt indgå i et potentielt længerevarende samarbejde.

Valg af mentor
Det er vigtigt, at der er et godt match mellem iværksætteren og mentoren. Ofte kan man ikke alene ud fra CV’et og overordnet indsigt afgøre et match. Der kan være masser af spændende faktorer, der motiverer og driver personer i et match. Derfor vil vi typisk lægge op til, at en interesse om et mentorforløb i anonymiseret version sendes til vores mentorer, der selv vurderer, om de har kvalifikationen og føler, de kan bidrage til iværksætterens og virksomhedens udvikling. Hvis flere mentorer skulle melde sig, vil der blive tale om et valg, der foretages af iværksætteren.

Ansøgnings- og opstartsproces
Processen starter med, at iværksætteren tager kontakt til Iværksætter Væksthimmerland. I samarbejde mellem iværksætteren og en erhvervskonsulent, vil der blive reflekteret over iværksætterens og virksomhedens udvikling og de mål, iværksætteren ønsker at opnå gennem mentorforløbet. Disse overvejelser skrives ned i anonymiseret form, og sendes ud til mentorerne. Herefter vurderer mentorerne, om de kan bidrage positivt til udviklingen af iværksætterens virksomhed.
Når en mentor er valgt, tager erhvervskonsulenten sammen med iværksætteren initiativ til at aftale det første møde med mentor. Ved det første møde besluttes det, om forløbes skal igangsættes. Der er gensidig fortrydelsesret. Opnås der enighed om, at samarbejdet skal afprøves, munder første møde ud i, at en kontrakt med en fortrolighedserklæring underskrives en kontrakt af mentee og mentor. Derudover aftales de spilleregler, som skal gælde i samarbejdsrelationen. Iværksætter Væksthimmerland stiller værktøjer til rådighed for denne afklaring.

Det er vigtigt at pointere, at ansvaret for mentorforløbet ligger hos mentee. Derudover må mentee indordne sig under mentors tidsrammer og skal møde forberedt op til møderne.
Mentors opgave er at stille sig til rådighed for samtaler og være katalysator for udvikling, men ikke at drive udviklingsprocessen. Derfor er det vigtigt, at mentee selv påtager sig ansvaret for at få mest muligt ud af mentorrelationen og sikre det gode samspil.

Lyder mentorordningen som noget for dig? Så tag kontakt til Erhvervskonsulent Kirsten Heisz (kh@vaeksthimmerland.dk og tlf. 27152338).

Indgangsdør til iværksætterprogrammer
Iværksætter Væksthimmerland er en del af den nordjyske understøttende iværksætterindsats, og har derigennem forskellige muligheder for at give økonomiske bidrag til at udvikle din iværksættervirksomhed.
Programmerne er:

StartUp Club
Har du netop fået dit CVR-nummer, eller får du det inden længe, og gerne vil komme godt fra start med din nye virksomhed, så er StartUp som skræddersyet til dig. Her kan du foruden gratis vejledning på erhvervskontoret, få et tilskud til indkøb af specialistrådgivning hos f.eks. revisor eller advokat. Læs mere om StartUp Club her og på vores hjemmeside her.

ViP Vækstiværksætter
ViP Vækstiværksætter henvender sig til dig, der har ambitioner om at opbygge en vækstvirksomhed – altså skabe en virksomhed, der ansætter flere ansatte. Hvis din virksomhed opnår ViP-stemplet, giver det adgang til et væsentligt tilskud til indkøb af rådgivning, som kan bringe din virksomhed videre. Læs mere her.

ViP+ Vækstboost
VIP+ er for dig, der allerede har bevist, at du driver en virksomhed, der er skalérbar. Du er på den anden side af de indledende iværksætterudfordringer og har styr på grunddiscipliner som salg, markedsføring mv. – og gerne vil have et boost til din vækst. Læs mere her.

 

Til forsiden