Fra karrieremesse i Aalborg til kommunikationsmedarbejder hos Erhverv Væksthimmerland

Flere virksomheder oplever, at det skiftende arbejdsmarked og den øgede efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft gør det svært at tiltrække de rette kandidater. Derfor står det klart, at initiativ er nøgleelementet hos flere virksomheder.

Netop gennem initiativ landede vores kommunikationsmedarbejder, Amanda Rask, i et arbejde hos Erhverv Væksthimmerland efter at have deltaget i Aalborg Universitets karrieremesse i marts 2022. Vores erhvervskonsulent, Kirsten Heisz, repræsenterede erhvervskontoret til denne karrieremesse og sørgede også for, at de allerede dagen efter fik aftalt et tidspunkt med Amanda til en samtale om en ledig kommunikationsstilling hos Erhverv Væksthimmerland.

Ved siden af arbejdet som kommunikationsmedarbejder læser Amanda en kandidat i Kommunikation ved Aalborg Universitet. Denne uddannelse startede hun på efter at have afsluttet sin bachelor i Dansk med tilvalgsfag i Kommunikation og digitale medier, og derfor har hun flere kompetencer, som er med til at styrke erhvervskontoret. Samtidig er Amanda selv født og opvokset i Vesthimmerland, og derfor havde hun i forvejen et godt kendskab til erhvervslivet.

Tilbage til Vesthimmerland

Igennem kandidatuddannelsen skal de studerende i praktik for i praksis at benytte den viden, de har opnået gennem uddannelsen. Kandidaten i Kommunikation giver både kompetencer inden for ekstern- og intern kommunikation, og da hun i forvejen arbejder med ekstern kommunikation på erhvervskontoret, var Amanda nysgerrig på at tilegne sig viden inden for intern kommunikation.

Derfor søgte Amanda praktikplads hos HR-afdelingen i HimmerLand, hvor hun efterfølgende har fået endnu et studiejob som HR-medarbejder. Det er derfor tydeligt, at en akademisk baggrund ikke kun er begrænset til ét specifikt område, men at universitetsuddannelser kan oversættes til en alsidig og værdifuld kompetencepalette hos virksomheder, som søger højtuddannet arbejdskraft.

Udover, at Amandas karrierevej er flyttet til Vesthimmerland, har hun også valgt selv at flytte fra Aalborg tilbage til rødderne for at være tæt på både arbejde og familie. Derfor understreger Amandas historie ifølge vores erhvervskonsulent, Kirsten Heisz, at virksomheder gennem mere fokus på initiativ til kvalificeret arbejdskraft kan være med til både at styrke virksomhederne og bosætningen i kommunen:

”Vi er så glade for at have Amanda tilknyttet Erhverv Væksthimmerland med kommunikation. Kontoret har fået en positiv og smilende kollega. Men også en medarbejder, der kan arbejde selvstændigt med de kompetencer, hun kommer med. En meget positiv oplevelse. Når vi så samtidig lykkes med at få en af de unge i Vesthimmerland, der flytter ud af Vesthimmerlands Kommune for at studere, til at komme ”hjem” igen både jobmæssigt og bopæl, så synes vi, at det er en win win situation for os alle. Vi glæder os fortsat til samarbejdet med Amanda. Og hører kun, at de også på HimmerLand har været glade for Amanda, hvor hun jo også fortsætter som studiejobber” fortæller Kirsten Heisz

Til marts deltager vi igen i Aalborg Universitets karrieremesse i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Hvis du ønsker, at vi medbringer et jobopslag til en ledig stilling i din virksomhed, eller hvis du gerne vil deltage ved vores stand, er du velkommen til at kontakte Kirsten Heisz på tlf. 27152338 eller mail kh@vaeksthimmerland.dk.

Scroll to Top