Forum Væksthimmerland

Dialogforum for erhvervslivets ledere i Vesthimmerlands Kommune, der nytænker, inspirerer og udvikler erhvervslivet i kommunen gennem netværk, fælles indsigt og påvirkning.
 

Hvad er Forum Væksthimmerland?
Vi er et dialogforum for erhvervslivets ledere i Vesthimmerlands Kommune, der nytænker, inspirerer og udvikler erhvervslivet i kommunen gennem netværk, fælles indsigt og påvirkning. Det er mødestedet for udvikling af erhvervsmiljøet i Vesthimmerland i tæt samspil med kommunens beslutningstagere.

Forum Væksthimmerland er baseret på et netværk med fri og uformel erfaringsudveksling og sparring på tværs af brancher – med en erhvervsmæssig netværksopbygning, vidensdeling og inspiration som gevinst. Kommunens ledende embedsmænd og politiske beslutningstagere samt vores forskellige samarbejdspartnere indgår helt naturligt i netværket.

Forum Væksthimmerland mødes typisk tre gange årligt til faglige og inspirerende arrangementer. Her stiller vi skarpt på nytænkning og konstant udvikling af erhvervsklimaet i kommunen, som vi forventer, vil skabe konkrete input til Vesthimmerlands Kommunes erhvervspolitik.

Hvem kan deltage i Forum Væksthimmerland?
For at deltage i møderne som afholdes i Forum Væksthimmerland skal du være medlem af én af kommunens fire erhvervsforeninger. Er du endnu ikke medlem af en lokal erhvervsforening er du velkommen til at deltage i et enkelt møde som gæst!

Det er gratis at deltage i Forum Væksthimmerlands aktiviteter idet du betaler gennem dit foreningskontingent. Ved nogle former af arrangementer kan der forekomme særskilt opkrævning af direkte udgifter forbundet med afholdelsen.

Hvor og hvornår mødes Forum Væksthimmerland?
Møderne afholdes ofte hos én af medlemsvirksomhederne, eller i en af kommunens konferencefaciliteter, og vi vil endvidere bestræbe os på at komme rundt i hele kommunen. De tre faste årlige møder ligger som en nytårskur, hvor der typisk er et eller flere politiske indlæg, et sommermøde, hvor der typisk er et tungere fagligt emne på dagsordenen samt et efterårsmøde, hvor der er et ”lettere” emne på dagsordenen. De år hvor Erhverv Væksthimmerland skal have opdateret strategien er der yderligere tradition for et strategimøde i årets første kvartal.

 

Møderne ligger enten som morgenmøder, hvor der indledes med morgenmad og networking den første halve time, eller som møder sidst på eftermiddagen med spisning og evt. underholdning dererfter.

Til forsiden