Forum Væksthimmerland

Dialogforum for erhvervslivets ledere i Vesthimmerlands Kommune, der nytænker, inspirerer og udvikler erhvervslivet i kommunen gennem netværk, fælles indsigt og påvirkning.

 

Hvad er Forum Væksthimmerland?
Vi er et dialogforum for erhvervslivets ledere i Vesthimmerlands Kommune, der nytænker, inspirerer og udvikler erhvervslivet i kommunen gennem netværk, fælles indsigt og påvirkning. Mødestedet for udvikling af erhvervsmiljøet i Vesthimmerland i tæt samspil med kommunens beslutningstagere.

Forum Væksthimmerland er baseret på et netværk med fri og uformel erfaringsudveksling og sparring på tværs af brancher og postnumre – med en erhvervsmæssig netværksopbygning, vidensdeling og inspiration som gevinst. Kommunens ledende embedsmænd og politiske beslutningstagere indgår helt naturligt i netværket.

Forum Væksthimmerland mødes mindst tre gange årligt til faglige og inspirerende arrangementer. Her stiller vi skarpt på nytænkning og konstant udvikling af erhvervsklimaet i kommunen, som vi forventer, vil skabe konkrete input til Vesthimmerlands Kommunes erhvervspolitik.

Hvem kan deltage i Forum Væksthimmerland?
For at deltage i møderne som afholdes i Forum Væksthimmerland skal du være medlem af én af kommunens fire erhvervsforeninger. Er du endnu ikke medlem af en lokal erhvervsforening er du velkommen til at være på vores mailliste og deltage i et enkelt møde som gæst!

Det er gratis at deltage i Forum Væksthimmerlands aktiviteter idet du betaler gennem dit foreningskontingent. Ved nogle former af arrangementer kan der forekomme særskilt opkrævning af direkte udgifter forbundet med afholdelsen.

Hvor og hvornår mødes Forum Væksthimmerland?
Alle møderne vil som udgangspunkt blive afholdt hos én af medlemsvirksomhederne, og vi vil endvidere bestræbe os på at komme rundt i hele kommunen. De tre faste årlige møder ligger som et nytårsmøde, hvor der typisk er et eller flere politiske indlæg, et sommermøde, hvor der typisk er et tungere fagligt emne på dagsordenen samt et efterårsmøde, hvor der er et ”lettere” emne på dagsordenen. Ved virksomhedsbesøg er der ofte lagt en rundvisning ind efter det ordinære mødeprogram.

Møderne ligger typisk fra kl. 07.30 til kl. 10.00, hvor der indledes med morgenmad og networking den første halve time.

Til forsiden