Indlæser Begivenheder

Aars Erhvervsråd afholder ordinær generalforsamling for medlemmerne mandag den 21. marts kl. 16.30 hos Vesthimmerlands Biogas i Holme. Vi indleder programmet med indlæg og rundvisning på virksomheden, hvorefter der er fælles spisning. Efter spisningen afholdes generalforsamling og der er uddeling af Foretagsomhedsprisen.

Vesthimmerlands Biogas er et af landets største og mest moderne biogasanlæg, og der er mange spændende tanker og planer for at gøre anlægget til en endnu mere effektiv energiproducent i fremtiden.

Dagsorden for generalforsamlingen

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
  • Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsens evt. forslag
  • Evt. indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse. Samt valg af 1 suppleant.
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Del denne historie, Vælg din platform!

Go to Top