Midtager 10, 9640 Farsø

Gode og regulære fabrikations-/værkstedsbygninger med tilhørende velfærdsfaciliteter og grundareal på 5500 m2

Fint placeret i erhvervsområde i Farsø finder du denne erhvervsejendom, der hidtil har huset glasfiberfabrikation, og således

i dag har de fornødne miljøgodkendelser i forbindelse hermed. Ejendommens grundareal udgør 5500 m2 placeret

umiddelbart udenom ejendommen.

Bygningssættet består af 4 bygninger i alt, herunder tre værksteds-/produktionshaller på henholdsvis 400 m2, 545 m2 og

400 m2. De to haller på 400 m2 er sammenbyggede, mens den sidste hal på 545 m2 er selvstændigt placeret på grunden

og iøvrigt opført i 2006. Desforuden 63 m2 kontor-/velfærdslokaler.

Generet om bygningerne kan oplyses, at der er tale om gode og regulære værksteds-/fabrikationsbygninger, som har været

i anvendelse til glasfiberforarbejdning, hvorfor ejendommen er opdateret for så vidt trykluftanlæg, udluftningsanlæg samt

miljøgodkendelser, Grunden er velbefæstet med SF-sten. Bygningerne fremstår i velvedligeholdt stand og blandt andet kan

oplyses, at skotrenden mellem de to sammenbyggede fabrikationsbygninger er nyrenoveret, ligesom den sydligste gavl på

den ene fabriaktionsbygning er renoveret for så vidt isolering.

Den særskilte fabrikationsbygning p  545 m2 opført i 2006 er udlejet og køber indtræder i sælgers forpligtelser for så vidt

dette lejemål. Lejemålet indbringer kr. 193.000 p.a. i lejeindtægt. Ligeledes er den ene af de sammenbyggede haller udlejet

og den indbringer kr. 56.140 p.a. i lejeindtægt. De oplyste priser er excl. moms.

En ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Kan overtages efter nærmere aftale med sælger.

Der vil også være mulighed for at købe selskabet, som ejer ejendommen, og med et tilhørende skatteaktiv.

For mere information kontakt:

RealMæglerne Erhverv Nordjylland ApS

TLF: 70202511

E-mail: 9640@mailreal.dk