Frederik IX's Plads 4, 9640 Farsø

Velplaceret kontorejendom centralt i Farsø / Vesthimmerland

– God indretning og mange anvendelsesmuligheder

– Mulighed for opdeling af ejendommen i flere mindre lejemål

– Velplaceret ved kommunal administration og lokalt indkøbscenter

– Gode parkeringsforhold såvel på egen grund som på offentlig parkering ved ejendommen

– Velholdt ejendom med et minimum af udvendig vedligehold

– Attraktivt afkast for investoren

Med central placering i Farsø by og Vesthimmerlands kommune udbydes nu denne kontorejendom. Ejendommen er

beliggende midt i mellem kommunal administrationskontor og lokalt indk bscenter med supermarkeder og specialbutikker.

Ejendommen består af tre selvstændige bygninger på henholdsvis 542 m2, 283 m2 og 143 m2, der alle fremtræder med

samme bygningsmæssige udtryk og arkitektoniske stil.

Bygning 1 på 542 m2 er indrettet til liberalt erhverv og har i en lang årrække været anvendt til revisionskontor. En mindre af

ejendommen er udlejet til psykologklinik.

Bygning 2 på 283 m2 er opført til og har siden opførelsen været anvendt til lægehus.

Bygning 3 på 143 m2 anvendes i dag til fodklinik, ligesom den tidligere har v ret anvendt til fysioterapeutvirksomhed.

Ejendommen fremtråder velvedligeholdt. Der er etableret parkeringspladser på egen grund, ligesom der er offentlig

parkering omkring ejendommen.

Der vil fra 01.04.2022 være mulighed for som køber at disponere over et areal på ca. 225 m2 samt 100 m2 kælder i

bygning 1 til enten eget brug eller udlejning.

Anvendelsesmuligheder ifølge lokalplanen: liberalt erhverv eller til offentlige/kulturelle formål eller service.

For mere information kontakt:

RealMæglerne Erhverv Nordjylland ApS

TLF: 70202511

E-mail: 9640@mailreal.dk