Forum Væksthimmerland

Forum Væksthimmerland er et dialogforum for erhvervslivets ledere i Vesthimmerlands Kommune, der nytænker, inspirerer og udvikler erhvervslivet i kommunen gennem netværk, fælles indsigt og påvirkning. Det er mødestedet for udvikling af erhvervsmiljøet i Vesthimmerland i tæt samspil med kommunens beslutningstagere.

Mødestedet for udvikling af erhvervsmiljøet i Vesthimmerland

Forum Væksthimmerland er baseret på et netværk med fri og uformel erfaringsudveksling og sparring på tværs af brancher – med en erhvervsmæssig netværksopbygning, vidensdeling og inspiration som gevinst. Kommunens ledende embedsmænd og politiske beslutningstagere samt vores forskellige samarbejdspartnere indgår helt naturligt i netværket.

Hvem kan deltage?

For at deltage i møderne skal du være medlem af Foreningen Erhverv Væksthimmerland. Er du endnu ikke medlem af foreningen, er du velkommen til at deltage i et enkelt møde som gæst! Læs mere om foreningen her.

Det er gratis at deltage i Forum Væksthimmerlands aktiviteter, idet du betaler gennem dit foreningskontingent. Ved nogle former af arrangementer kan der forekomme særskilt opkrævning af direkte udgifter forbundet med afholdelsen.

Hvor og hvornår?

Forum Væksthimmerland mødes typisk tre gange årligt til faglige og inspirerende arrangementer. Her stiller vi skarpt på nytænkning og konstant udvikling af erhvervsklimaet i kommunen, som vi forventer, vil skabe konkrete input til Vesthimmerlands Kommunes erhvervspolitik.

Møderne afholdes ofte hos én af medlemsvirksomhederne eller i en af kommunens konferencefaciliteter, og vi vil endvidere bestræbe os på at komme rundt i hele kommunen. De tre faste årlige møder ligger som en nytårskur, hvor der typisk er et eller flere politiske indlæg, et sommermøde, hvor der typisk er et tungere fagligt emne på dagsordenen samt et efterårsmøde, hvor der er et ”lettere” emne på dagsordenen. De år hvor, Erhverv Væksthimmerland skal have opdateret strategien, er der yderligere tradition for et strategimøde i årets første kvartal.

Møderne ligger enten som morgenmøder, hvor der indledes med morgenmad og networking den første halve time, eller som møder sidst på eftermiddagen med spisning og evt. underholdning derefter.

Er du interesseret i at høre mere om Forum Væksthimmerland?

Så kontakt:

Kirsten Heisz
Kirsten HeiszErhvervskonsulent
+45 27 15 23 38
kh@vaeksthimmerland.dk