Erhverv Væksthimmerland

Erhverv Væksthimmerland tilbyder en række informationskanaler, som erhvervslivet i Vesthimmerland kan nyde godt af.
Fire gange årligt udkommer erhvervsavisen “Erhverv Væksthimmerland”, der husstandsomdeles i hele kommunen. I magasinet kan din virksomhed opnå positiv omtale og stor synlighed.

Velkommen hos Erhverv Væksthimmerland. Vi er din lokale gratis erhvervsservice i Vesthimmerlands Kommune.

Gratis lokal erhvervsservice
På det lokale erhvervskontor hos Erhverv Væksthimmerland kan enhver virksomhed eller iværksætter fra Vesthimmerland henvende sig for gratis, uvildig og fortrolig erhvervsservice. Vi er parate til at holde møde med dig, enten på din egen virksomhed eller på erhvervskontoret i Aars.

Vi afklarer virksomhedernes behov og muligheder for videre hjælp og professionel rådgivning. Vi sætter folk i forbindelse med hinanden med henblik på holdbare og hurtige løsninger på udfordringer og problemer.

 

Vi kan sætte virksomheder i forbindelse med Erhvervshus Nordjylland, der er det specialiserede erhvervsservice tilbud. Også her er der gratis hjælp og vejledning at hente.   

Vi er den lokale indgang til kommune, region, stat, EU, tilskudsprogrammer, erhvervsskoler, vidensinstitutioner og eksperter herunder Det Norddanske EU-kontor, Universitetet, brancheklynger, fonde, styrelser, pengeinstitutter og andre finansieringskilder. Vi holder konstant øje med aktuelle tilskudsordninger, som kan styrke virksomhedernes muligheder for udvikling og vækst.

Erhvervskontoret er bemandet af en erhvervschef, tre konsulenter, en administrativ medarbejder og ofte en studerende eller praktikant.

Det er Vesthimmerlands Kommune, der finansierer den gratis lokale erhvervsservice i Vesthimmerlands Kommune, og via en 2-årig resultatkontrakt regulerer den politisk besluttede del af erhvervskontorets arbejde.

Søsterorganisationer og samarbejdspartnere
Erhverv Væksthimmerland er en tæt samarbejdspartner til turistorganisationen Destination Himmerland, der arbejder for at promovere kendskabet til og turismen i Vesthimmerland og Mariager Fjord kommuner. 

Vi er endvidere en integreret del af samarbejdet ”De nordjyske erhvervskontorer”, således at mange opgaver kan løses i samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Den største samarbejdspartner er dog Vesthimmerlands Kommune og de forskellige forvaltninger med erhvervskontakt bl.a. Jobcenter Vesthimmerland, udviklingsafdelingen og teknik og miljø- afdelingerne.

Bestyrelsen i Erhverv Væksthimmerland
Erhverv Væksthimmerland ledes af en bestyrelse på 10 personer. Hver af de fire erhvervsforeninger udpeger 2 medlemmer typisk fra deres egen bestyrelse, og Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg udpeger 2 politikere. Erhvervschefen refererer til bestyrelsen.

I bestyrelsesåret 2020-2021 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

 1. Formand, Albert Veggerby, repræsentant fra Løgstør Egnens Erhvervsråd, teknisk chef ved Mejerigården
 2. Næstformand, Brian Otte, repræsentant fra Farsø Erhvervsråd, direktør i Messecenter Vesthimmerland
 3. Henrik Christensen, repræsentant fra Løgstør Egnens Erhvervsråd, direktør HMC Byg og Anlæg  
 4. Per Bisgaard, repræsentant fra Aalestrup Handel og Erhverv, byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune
 5. Erik Dueholm, repræsentant fra Aalestrup Handel og Erhverv, fabrikschef i Fjelsø Entreprise
 6. Ole Hosbond Poulsen, repræsentant fra Farsø Erhvervsråd, Statsautoriseret revisor hos Beierholm
 7. Hans Jørgen Kastberg, repræsentant fra Aars Erhvervsråd, direktør i Kastberg Tømrer og Snedker
 8. Lars Thomsen, repræsentant fra Aars Erhvervsråd, direktør i Jutlander Bank
 9. Per Bach Laursen, repræsentant fra Økonomiudvalget, borgmester i Vesthimmerlands Kommune
 10. Asger Andersen, repræsentant fra Økonomiudvalget, byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune

  Økonomien i Erhverv Væksthimmerland udgøres primært af en kommunal bevilling til erhvervsservice og erhvervsfremme i Vesthimmerland. Sekundært indgår vi ofte i udviklingsprojekter, hvor dele af vores direkte lønudgifter og omkostninger bliver dækket.

  Til forsiden