Erhverv Væksthimmerland

Erhverv Væksthimmerland tilbyder en række informationskanaler, som erhvervslivet i Vesthimmerland kan nyde godt af.

Fire gange årligt udkommer erhvervsavisen “Erhverv Væksthimmerland”, der husstandsomdeles i hele kommunen. I magasinet kan din virksomhed opnå positiv omtale og stor synlighed.

Velkommen hos Erhverv Væksthimmerland. Vi er din lokale gratis erhvervsservice i Vesthimmerlands Kommune.

Gratis lokal erhvervsservice
På det lokale erhvervskontor hos Erhverv Væksthimmerland kan enhver virksomhed eller iværksætter fra Vesthimmerland henvende sig for gratis, uvildig og fortrolig erhvervsservice. Vi er parate til at holde møde med dig, enten på din egen virksomhed eller på erhvervskontoret i Aars.

Vi afklarer virksomhedernes behov og muligheder for videre hjælp og professionel rådgivning. Vi sætter folk i forbindelse med hinanden med henblik på holdbare og hurtige løsninger på udfordringer og problemer.

 

Vi er den lokale indgang til kommune, region, stat, EU, tilskudsprogrammer, skoler, vidensinstitutioner og eksperter. Vi kan sætte virksomheder i forbindelse med Væksthus Nordjylland, Det Norddanske EU-kontor, Universitetet, de nordjyske klynger, fonde, styrelser, pengeinstitutter og andre finansieringskilder. Vi holder konstant øje med aktuelle tilskudsordninger, som kan styrke virksomhedernes muligheder for udvikling og vækst.

Erhvervskontoret er bemandet af en erhvervschef, en konsulent, en administrativ medarbejder og ofte én til to studerende.

Det er Vesthimmerlands Kommune, der finansierer den gratis lokale erhvervsservice i Vesthimmerlands Kommune og via en 2-årig resultatkontrakt regulerer den politisk besluttede del af erhvervskontorets arbejde.

Søsterorganisationer og samarbejdspartnere
Erhverv Væksthimmerland er søsterorganisation til turistorganisationen Visit Vesthimmerland og Fonden Autonomous. Autonomous arbejder for udbredelsen af autonome teknologier og en styrkeposition indenfor udvikling af disse teknologier i det lokale erhvervsliv.

Vi er endvidere en del af samarbejdet ”De nordjyske erhvervskontorer”, således at mange opgaver kan løses i samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Den største samarbejdspartner er dog Vesthimmerlands Kommune og de forskellige forvaltninger med erhvervskontakt bl.a. Jobcenter Vesthimmerland, indkøb og teknik og miljø- afdelingerne.

Bestyrelsen i Erhverv Væksthimmerland
Erhverv Væksthimmerland ledes af en bestyrelse på 10 personer. Hver af de fire erhvervsforeninger udpeger 2 medlemmer typisk fra deres egen bestyrelse, og Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg udpeger 2 politikere. Erhvervschefen refererer til bestyrelsen.

I bestyrelsesåret 2018-2019 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

  1. Brian Otte, Formand, repræsentant fra Farsø Erhvervsråd, direktør i Messecenter Vesthimmerland
  2. Leif Ørsnæs Christensen, Næstformand, repræsentant fra Løgstør Egnens Erhvervsråd, konsulent hos Spar Nord
  3. Per Bisgaard, repræsentant fra Aalestrup Handel og Erhverv, byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune
  4. Erik Dueholm, repræsentant fra Aalestrup Handel og Erhverv, direktør i Fjelsø Entreprise
  5. Mads Øgaard, repræsnentat fra Farsø Erhvervsråd, indehaver af Øgaard El
  6. Albert Veggerby, repræsentant fra Løgstør Egnens Erhvervsråd, teknisk chef ved Mejerigården
  7. Hans Jørgen Kastberg, repræsentant fra Aars Erhvervsråd, direktør i Kastberg Tømrer og Snedker
  8. Lars Thomsen, repræsentant fra Aars Erhvervsråd, direktør i Jutlander Bank
  9. Per Bach Laursen, repræsentant fra Økonomiudvalget, borgmester i Vesthimmerlands Kommune
  10. Palle Jensen, repræsentant fra Økonomiudvalget, byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune

Økonomien i Erhverv Væksthimmerland udgøres primært af en kommunal bevilling til erhvervsservice og erhvervsfremme i Vesthimmerland. Sekundært indgår vi ofte i udviklingsprojekter, hvor dele af vores direkte lønudgifter og omkostninger bliver dækket.

Til forsiden