Indlæser Begivenheder

Farsø Erhvervsråd afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 16. marts kl. 17.00-18.30 for medlemmer af Farsø Erhvervsråd.

Programmet byder på selve generalforsamlingen, og som et ekstra punkt på dagsordenen vil Erhvervsprisen 2022 uddeles.

Overrækkelse af Erhvervsprisen 2022
Erhvervsprisen uddeles i år for 13. gang i sin nuværende form. Erhvervsprisen afløste i 2008 den tidligere initiativpris, som blev uddelt hvert år i perioden fra 1976 til 2006.
Erhvervsprisen tildeles en virksomhed, der har gjort en stor indsats for at fremme erhvervsudviklingen indenfor det geografiske område, der svarer til den tidligere Farsø Kommune. Modtageren af prisen er valgt af Farsø Erhvervsråds bestyrelse efter indstillinger fra borgere.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Farsø Erhvervsråd

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af medlemsbidragets størrelse
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

NB. punkt 4: Indkomne forslag skal ske senest 7. marts!

Del denne historie, Vælg din platform!

Go to Top