Indlæser Begivenheder

Det er afgørende for en fortsat positive udvikling af Region Nordjylland, at virksomheder og organisationer har adgang til de rette kompetencer. Derfor har en række strategiske samarbejdspartnere inden for uddannelse, erhverv og beskæftigelse taget initiativ til en ny analyse af fremtidens kompetencebehov og udfordringer – Fremkom4.

Vi inviterer dig til den regionale konference ”Har vi de rette kompetencer i Nordjylland?”, hvor vi præsenterer de regionale resultater fra Fremkom4-analysen, og du kan høre virksomheder og offentlige organisationer give deres bud på kompetenceudfordringer inden for ”Grøn omstilling”, ”Digitalisering og automatisering” og ”Medarbejderdagsordenen”.

Konferencen samler virksomheder, offentlige organisationer og politikere, der arbejder professionelt med at sikre, at vi har de rette kompetencer i Nordjylland.

Vil du være med i debatten, så sæt kryds i kalenderen den 4. maj 2022 kl. 8.00-13.00, når vi sammen sætter fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Nordjylland på Comwell Hvide Hus i Aalborg. Du kan hente programmet her.

Tilmeld dig under menuen ’tilmeld’ eller via dette link senest d. 27. april 2022 kl. 12.00.

Det er gratis at deltage i konferencen, men der er et begrænset antal
pladser, så tilmeld dig allerede i dag.

Vær opmærksom på at der er et no-show gebyr på kr. 300,- til de deltagere, der er tilmeldt, men som ikke møder op på dagen.

Læs mere på www.fremkom.dk og følg os på LinkedIn.

Program med tilmelding til arrangementet følger.

Venlig hilsen
Region Nordjylland & RAR Nordjylland på vegne af Fremkom samarbejdet

Program

 • Kl 08:00 Registrering og morgenmad
  Der serveres morgenmad fra kl. 8.00.
 • Kl 08:30 Velkommen
  Mads Duedahl, Regionsrådsformand i Region Nordjylland byder velkommen, og rammesætter dagen, hvor vi skal tale om, hvorvidt Nordjylland har de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.
 • Kl 08:40 FremKom4 hovedresultater
  Charlotte Bisbjerg, Formand for styre- og ekspertgruppen for FremKom4 samarbejdet, præsenterer de tværgående regionale resultater af FremKom4-analysen.
 • Kl 09:15 Grøn Omstilling
  Nils Skeby, Direktør for Hanstholm Havn, taler om den grønne omstilling, som havnen står overfor. Det er centralt for Hanstholm Havn, at havnen bliver ved med at forny sig for at imødekomme fremtidens krav til en moderne og fremsynet havn.
  Siemens Gamesa fortæller om, hvordan virksomheden arbejder med genanvendelighed, bæredygtighed og grøn omstilling, og giver os et indblik i, hvilke kompetencer denne grønne omstilling kræver.
 • Kl 09:45 Automatisering og Digitalisering, herunder STEM-kompetencer
  Michael Gram, Direktør hos Maps People, deler erfaringer om virksomheden softwareløsning, som bruges til at navigere og kortlægge indendørs lokationer. Maps People har fundet nye løsninger på indendørs navigation. De digitale kompetencer bliver stadig vigtigere – har vi dem?
  Anders Kold, Direktør hos MekoPrint fortæller om, hvordan MekoPrint arbejder med automatiserings- og digitaliseringsløsninger, og hvordan virksomheden ser på udviklingen i forhold til kompetencebehovet i Nordjylland, når vi ser 5 år frem i tiden.
 • Kl 10:15 Pause
 • Kl 10:30 Medarbejderudfordringen
  Lisbeth Kjær Lagoni, Sygeplejefaglig Direktør hos Region Nordjylland taler om rekrutteringsudfordringerne i den offentlige sektor i forhold til at tiltrække faglært arbejdskraft. Heriblandt den presserende udfordring, at Region Nordjylland står, og fremadrettet fortsat vil stå, og mangle bl.a. sygeplejersker, læger og SOSU-assistenter.
  Mads Kjærgaard Larsen, Direktør hos RuleStore, deler erfaringer med at rekruttere den rette arbejdskraft til virksomheden. Mads sætter ord på virksomhedens bredtfavnende tilgang til rekruttering, og hvordan virksomheden har fokus på det faglige hos medarbejderne, og ikke hvorvidt de nødvendigvis kan tale flydende dansk. Virksomheden er med til at nedbryde kulturelle barrierer.
 • Kl 11:30 Paneldebat
  Deltagerne i paneldebatten fortæller om, hvor de ser de primære kompetenceudfordringer og kommer med bud på, hvad vi sammen kan gøre for at imødekomme de nordjyske kompetenceudfordringer. Der vil i paneldebatten også være mulighed for, at komme med kommentarer og spørgsmål fra salen.I paneldebatten deltager:
  • Mads Duedahl, Regionsrådsformand i Region Nordjylland
  • Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg Kommune
  • Anna Kirsten Olesen, Formand for FH Nordjylland
  • Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør hos UCN
  • Henrik Hagen, Direktør hos Hagens Fjedre
  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland
  • Anne Marie Kanstrup, Prorektor hos Aalborg Universitet
  • Direktør fra Erhvervsskolerne
  • Business Region North Denmark
 • Kl 12:15 Afrunding og tak for i dag
  Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland opsummerer mulige næste skridt, og giver stafetten videre til oplandskonferencerne.
 • Kl. 12.30 Frokost

Del denne historie, Vælg din platform!

Go to Top