Indlæser Begivenheder

Farsø Erhvervsråd afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. oktober kl. 17.00.

Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er kulminationen af et forudgående arbejde om at etablere ét fælles erhvervsråd, som dækker hele Vesthimmerlands Kommune. De nuværende erhvervsråd i Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup har udpeget repræsentanter til et sammenlægningsudvalg, der har arbejdet på en model for nedlægning/ændring af de gamle erhvervsråd til fordel for etablering af et nyt og stærkere fælles erhvervsråd under navnet ”Foreningen Erhverv Væksthimmerland” for hele kommunen. Som en del af arbejdet er Vesthimmerlands Kommune ansøgt om midler til at øge den opsøgende erhvervsservice i et fælles regi, og dette beløb er nu sat på det kommunale budget for 2023 og årene frem.

Ved den ekstraordinære generalforsamling i Farsø Erhvervsråd er det bestyrelsens forslag, at nedlægge/ændre Farsø Erhvervsråd ved årsskiftet 2022-2023, og i stedet overføre medlemmerne til det nystiftede fælles erhvervsråd ”Foreningen Erhverv Væksthimmerland”. Foreningens nuværende formue forbliver i Farsø til gavn for lokale projekter i en forening, der kommer til at hedde Farsø Udvikling.

På generalforsamlingen vil vi gennemgå baggrunden og praktikken i detaljer, ligesom der vil blive rig lejlighed til stille spørgsmål inden beslutningen træffes.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Velkomst v. Formand Anette Overgaard
  2. Valg af dirigent
  3. Baggrund for nedlæggelse/ændring af Farsø Erhvervsråd til fordel for ét fælles erhvervsråd for hele kommunen og bibeholdelse af formuen i Farsø Udvikling v. Brian Otte
  4. Gennemgang af vedtægt v. Ole Hosbond Poulsen
  5. Afstemning om nedlæggelse/ændring af Farsø Erhvervsråd ved udgangen af 2022, og overflytning af medlemmerne til Foreningen Erhverv Væksthimmerland og oprettelsen af Farsø Udvikling
  6. Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling nr. 2
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Farsø Erhvervsråd vært ved en let spisning ligeledes hos Vestjysk Bank.

Tilmelding skal senest ske senest fredag d. 21. oktober via formularen herunder.

Ifølge § 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER kræver ændring af vedtægterne kræver vedtagelse af alm. stemmeflertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ifølge § 10 OPLØSNING, Stk. 1 sker opløsning af Farsø Erhvervsråd efter samme regler som vedtægtsændringer, dog skal indkaldelse til 2. generalforsamling ske skriftligt til hvert enkelt medlem.

Da sagen er vigtig, skal vi opfordre flest mulige medlemmer til at deltage i generalforsamling nr. 1 den 26. oktober 2022.Bestyrelsen indkalder derfor i samme omgang til den 2. ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 9. november kl. 17.00 ligeledes hos Vestjysk Bank. Se særskilt indkaldelse og tilmeldingslink til denne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Farsø Erhvervsråd v. Formand Anette Overgaard

Del denne historie, Vælg din platform!

Go to Top