Indlæser Begivenheder

Aars Erhvervsråd afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 24. oktober kl. 17.00.

Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er kulminationen af et forudgåede arbejde om at etablere ét fælles erhvervsråd, som dækker hele Vesthimmerlands Kommune. De nuværende erhvervsråd i Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup har udpeget repræsentanter til et sammenlægningsudvalg, der har arbejdet på en model for nedlægning/ændring af de gamle erhvervsråd til fordel for etablering af et nyt og stærkere fælles erhvervsråd under navnet ”Foreningen Erhverv Væksthimmerland” for hele kommunen. Som en del af arbejdet er Vesthimmerlands Kommune ansøgt om midler til at øge den opsøgende erhvervsservice i et fælles regi, og dette beløb er nu sat på det kommunale budget for 2023 og årene frem.

Ved den ekstraordinære generalforsamling i Aars Erhvervsråd er det bestyrelsens forslag, at nedlægge/ændre Aars Erhvervsråd ved årsskiftet 2022-2023, og i stedet overføre medlemmerne til det nystiftede fælles erhvervsråd ”Foreningen Erhverv Væksthimmerland”.

Foreningens nuværende formue forbliver i Aars til gavn for lokale projekter.

På generalforsamlingen vil vi gennemgå baggrunden og praktikken i detaljer, ligesom der vil blive rig lejlighed til stille spørgsmål inden beslutningen træffes.

Dagsorden

  1. Velkomst v. Formand Lars Thomsen
  2. Valg af dirigent
  3. Baggrund for nedlæggelse/ændring af Aars Erhvervsråd til fordel for ét fælles erhvervsråd for hele kommunen v. Formand Lars Thomsen
  4. Gennemgang af vedtægt
  5. Afstemning om nedlæggelse/ændring af Aars Erhvervsråd ved udgangen af 2022, og overflytning af medlemmerne til Foreningen Erhverv Væksthimmerland
  6. Meddelelse om ekstraordinære generalforsamling nr. 2
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Aars Erhvervsråd vært ved en let spisning i Restaurant Messen.

Tilmelding skal senest ske senest torsdag d. 20. oktober via formularen herunder.

Ifølge vedtægterne §9 skal en sådan beslutning vedtages på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindre, at mindst 2/3 af erhvervsrådets medlemmer er til stede, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse. Bestyrelsen indkalder derfor i samme omgang til den 2. ekstraordinære generalforsamling mandag d. 14. november kl. 17.00 ligeledes i Messecenter Vesthimmerland. Se særskilt indkaldelse og tilmeldingslink til denne.

Da sagen er vigtig, skal vi opfordre flest mulige medlemmer til at deltage i generalforsamling nr. 1 den 24. oktober 2022.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Aars Erhvervsråd v. Formand Lars Thomsen

Del denne historie, Vælg din platform!

Go to Top