Efter tre år er det lokalt forankrede EU-rekrutteringsprojektet, Go Vest, nået til vejs ende, og projektet er kommet godt i mål. Vi har samlet alle de gode erfaringer, virksomhedsportrætter mm. i et katalog, som helt klart er et kig værd – god læselyst.

Projektet har i alt fået 15 udenlandske dimittender i varigt arbejde. På baggrund af projektet er der gjort mange gode erfaringer, men der er ingen tvivl om, at de individuelt tilrettelagte forløb og den håndholdte indsats for både virksomheder og kandidater har været nøglen til den store succes i Go Vest.

Go Vest blev startet med baggrund i efterspørgsel om, at flere vesthimmerlandske virksomheder havde svært ved at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, og samtidig gik mange højtuddannede, især udenlandske kandidater, ledige.

Projektet viste, at de bedste betingelser fra et match mellem kandidat og virksomhed var; kandidatens danskkundskaber og virksomhedens parathed til at tage imod kandidaten.

Det har været et spændende forløb i samarbejde med virksomheder, kandidater og samarbejdspartnere, der har bakket godt op om projektet. Der skal fra partnerne, Vesthimmerlands Kommune, Erhverv Væksthimmerland og Jobcenter Vesthimmerlands side lyde en stor tak for det bidrag, alle har lagt ind i projektet.

Go Vest-projektet var medfinansieret af EU’s Socialfond med en støtte på ca. 3 mio. kr.

Følg linket og læs kataloget lige her