Har du den rette strategiske indsigt samt evnen og potentialet til at bidrage til den fremtidige udvikling af erhvervslivet i Vesthimmerland?

Baggrund og situation
Erhverv Væksthimmerland er den lokale erhvervsfremmeaktør i Vesthimmerlands Kommune, som vejleder iværksættere og etablerede virksomheder, bidrager til erhvervsudviklingsprojekter og samarbejder bredt med en vifte af aktører for at fremme det lokale erhvervsliv.

De lokale erhvervsforeninger i Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup har netop gennemgået en sammenlægning, der medvirker til, at Vesthimmerlands Kommune fremover får én samlet erhvervsforening for hele kommunens erhverv og virksomheder. Til at stå i spidsen for den samlede erhvervsforening og bringe den frem mod nye ambitiøse mål, søger vi denne ny erhvervschef.

Om stillingen og den organisation du bliver en del af
Som erhvervschef bliver din vigtigste opgave at sikre Erhverv Væksthimmerlands fremtidige udvikling samt opnåelsen af de allerede fastlagte strategiske mål, der er for hele kommunen.
Du kommer ligeledes til at spille en central rolle i den fremtidige strategiske udvikling, hvor du bl.a. får lov til at sætte dit præg på den nye resultatkontrakt med Vesthimmerlands Kommune, som skal forhandles i det kommende år.

Som erhvervschef bliver du leder i en veletableret organisation bestående af 3 erhvervskonsulenter, en studentermedarbejder og en administrativ medarbejder, som alle har deres forskellige erfaringsniveau med erhvervsservice og erhvervsfremme i systemet. I stillingen vil du referere til formanden og den samlede bestyrelse, som tæller 10 personer og som er fordelt med to personer fra hver af de tidligere selvstændige erhvervsforeninger samt 2 repræsentanter fra kommunen. Du vil skulle forberede og deltage i 5-6 årlige bestyrelsesmøder og vil ud over de formelle møder have nem adgang til bl.a. formanden ift. løbende dialog og sparring.

Din hverdag, fyldt med dynamik
I arbejdet vil du i høj grad have fokus på at skabe synlighed for erhvervslivet og ikke mindst være synlig omkring medlemmerne. Her vil du agere sparringspartner overfor de behov eller de udfordringer, medlemmerne måtte stå overfor, samtidig med at du vil stå i spidsen for at skabe netværk på tværs af medlemmerne. I kombination med dette vil du skulle imødekomme kommunens krav og være med til at spille dem gode, som en betydelig del af arbejdet. Du vil ligeledes appellere til og gøre en indsats for erhvervelsen af flere medlemmer, om det er de større eller mindre virksomheder, for at kunne indfri den overordnede målsætning. Du vil deltage i møder med afdelingscheferne ved kommunen omkring, hvad der rører sig og ligeledes deltage i netværksmøder for erhvervschefer på et regionalt og nationalt plan.

Hvem er du?
Du er troværdig, ærlig og tillidsfuld overfor andre, hvilket sammen med din evne til at forstå virksomhedernes sprog og deres behov, gør dig til en stærk netværksperson, som formår at opbygge og vedligeholde tætte og varige relationer til både nuværende og kommende samarbejdspartnere. Derudover besidder du en naturlig gennemslagskraft, integritet og beslutsomhed, hvilket blandt andet viser sig i en høj grad af engagement, situationsfornemmelse og en veludviklet politisk tæft. Du er stærk i ord og tale, og vant til at stå på ølkassen og formidle dine budskaber overfor store og små forsamlinger. For at have de bedst mulige betingelser for succes i stillingen, ser vi gerne, at du kan drage nytte af en solid erfaring fra tidligere ledende stillinger i erhvervslivet, hvor du har erfaringer med strategiarbejde. Det forventes, at du har erfaring med proces- og personaleledelse, planlægning, gennemførelse af udviklingsprojekter og evt. fundraising, ligesom din karriere indtil nu har givet dig en faglig indsigt i økonomi samt drift af virksomheder. Den ideelle kandidat vil desuden være en, som har fingeren på pulsen i forhold til de erhvervsmæssige udfordringer og udviklingstendenser samt de overordnede politiske strømninger i området.

Det forventes også, at du ser det som en naturlig del af stillingen at deltage i arrangementer, som kan være uden for normal arbejdstid, uanset om du selv er bosiddende i området eller ej.

En alsidig opgaveportefølje

 • Daglig ledelse og udvikling af organisationen.
 • Forberedelse og medvirken til bestyrelsesmøder.
 • Styring og opfyldelse af resultatkontrakten overfor kommunen.
 • Involvering og samarbejde med kommunen om relevante områder.
 • Ansvarlig for udarbejdelsen af strategi med bestyrelsen samt interessenter og eksekvere på strategien.
 • Møder med virksomheder om deres situation og evt. ønsker og behov.
 • Fokus på tiltrækning af arbejdspladser og nye virksomheder til kommunen
 • Fokus på at tiltrække nationale- og internationale erhvervsfremmemidler (Typisk EU-støtteordninger) til kommunens virksomheder
 • Indsamling og identifikation af udviklingsmuligheder for området og i en afklaring med kommunen, eksekvering på det aftalte.
 • Deltagelse i lokale og nationale netværk for Erhvervschefer.

Erhverv Væksthimmerland tilbyder

 • En unik mulighed for at sætte sit præg på og bidrage til udviklingen af erhvervslivet i en kommune, som prioriterer erhvervslivet højt, og som særligt har fokus på den grønne dagsorden og det at skabe nye muligheder i det område, som Vesthimmerland nu engang ligger i.
 • En afvekslende hverdag med stor berøringsflade og mulighed for at tage del i mange spændende erhvervscases.
 • Et alsidigt team med hver deres styrker og ansvarsområder i forhold til erhvervsservice og erhvervsfremme.
 • En stilling som giver mulighed for at påvirke og se initiativer gro og skabe værdi
 • En stilling med fleksibilitet, således at alle i organisationen arbejder efter at nå de fastsatte mål / opgaver via egen planlægning og engagement

Asgaard Recruitment står for rekrutteringen. Du kan søge stillingen her