Det er netop vedtaget, at Aars Erhvervsråd, Farsø Erhvervsråd og Løgstør Egnens Erhvervsråd slår sig sammen til ét fælles erhvervsråd!

Resultatet af 2 ekstra ordinære generalforsamlinger, afholdt i oktober og november, i hver af de tre lokale foreninger er, at det er enstemmigt vedtaget, at de slår sig sammen til én ny forening, og efter sammenlægningen kommer erhvervsrådet til at hedde Foreningen Erhverv Væksthimmerland.

Der er bred enighed i foreningerne om sammenlægningen og de mange fordele, der er at ved at have ét samlet erhvervsråd. Det skal blandt andet give endnu mere styrke til erhvervslivet i Vesthimmerlands kommune, hvor der samtidig afsættes flere ressourcer til opsøgende erhvervsservice, og hermed større mulighed for tiltrækning af erhvervsfremmemidler til de Vesthimmerlandske virksomheder.

Medlemmerne i de tre nuværende erhvervsråd overføres til Foreningen Erhverv Væksthimmerland, som bliver det fortsættende erhvervsråd i Vesthimmerland, og hvor bestyrelsen også vil fungere som bestyrelse for erhvervskontoret, som fortsætter under navnet Erhverv Væksthimmerland.

Aalestrup er ikke glemt i denne sammenlægning. Aalestrup Handel og Erhverv er både en handelsstands- og erhvervsforening, og derfor bliver medlemmerne her tilbudt at være medlem af begge foreninger fremadrettet. På den måde bliver Aalestrup ligestillet med de tre øvrige byer: Aars, Farsø og Løgstør, hvor der vil være en lokal handelsstandsforening og en fælles erhvervsforening for hele Vesthimmerland.

Det, at flere medlemmer står sammen, resulterer samtidig også i en stærkere indflydelse i kommunen. Derudover er ønsket med en sammenlægning at styrke brandingindsatsen for mere iværksætteri i Vesthimmerland og arbejdet med tiltrækning af flere virksomheder hertil – og flere virksomheder skaber naturligvis også flere arbejdspladser.

Der er heller ingen tvivl om, at ét samlet erhvervsråd vil give en stærkere stemme overfor medierne og i samfundet generelt, derfor er en ambition ved sammenlægningen, at Vesthimmerlands kommune skal have mere opmærksomhed! På trods af denne ambition undervurderes betydningen af det lokale ikke – tværtimod vil det nye erhvervsråd være med til at styrke sammenhængskraften i kommunen. Erhverv Væksthimmerlands bestyrelse påpeger, at demokratiet fortsat sikrer en lokal repræsentation i bestyrelsen, at de helt lokale interesser fortsat kan drøftes i de lokale valgkredse (Løgstør, Aalestrup, Farsø og Aars), og at de lokale formuer og egenkapitaler vil forblive lokalt – til gavn og muligheder i det område, hvor formuen er opbygget.

Erhverv Væksthimmerlands bestyrelse udtaler: ”Vi tror, at der kan skabes en økonomi, som er stærkere end foreningernes respektive kontingentmasse i dag. Vi tror også, at et nyt erhvervsråd vil stå stærkere, når der søges fondsmidler til projekter. Allerede nu har vi set, at kommunen også vil bistå med ekstra midler til nogle af de aktiviteter, vi påtænker at sætte i gang. Tanken er derfor også, at sammenlægningen giver en samlet og stærkere dialog partner til kommunen”.

Alt i alt er der derfor sat en positiv proces i gang i, hvor en forbedring for og af erhvervslivet i Vesthimmerlands kommune er i centrum. Så med stor enighed og opbakning til ét samlet erhvervsråd under navnet Foreningen Erhverv Væksthimmerland, gælder det nu om at få udpeget bestyrelsesmedlemmer til den nystiftede forening. Den nye forening afholder stiftende generalforsamling den 12. januar 2023.