TænkVæksthimmerland – Et udviklende samarbejde mellem HEG og erhvervslivet i Vesthimmerland

Aars Erhvervsråd og HEG – Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har dannet tænketanken TænkVæksthimmerland. Dette samarbejde er med til at sikre et godt samarbejde i Vesthimmerland mellem HEG og erhvervslivet. Tænketanken består af syv medlemmer, som alle har interesse i et stærkt fællesskab, hvor man kan lufte sine tanker omkring, hvordan det gode samarbejde hele tiden kan forbedres og opretholdes.

Tænketankens tilblivelse

Da HEG, for et år tilbage, begyndte at have aktiviteter i Mariagerfjord kommune, overvejede Aars erhvervsråd, hvorvidt HEG ville flytte administrationen, deres fokus og investeringer til Hobro. Derfor tog Aars erhvervsråd initiativ til en dialog med HEG, hvilket udviklede sig til en række møder, som var så udbytterige, at man blev enige om at gøre det permanent i form af en tænketank ved navn TænkVæksthimmerland. Aars erhvervsråd og HEG blev enige om at dele udgifterne det første år.

TænkVæksthimmerland besluttede først og fremmest, at det var nødvendigt med medlemmer, som repræsenterede begge parter. Dermed består tænketanken af syv medlemmer, hvor både erhvervsfolk og HEG-folk er repræsenteret: Ulf Bender (Direktør HEG), Per Stig Andersen (Uddannelsesleder HEG), Aksel Gaardsted Christiansen (Uddannelsesleder HEG), Michael Jørgensen (Direktør NCO Byg), Kim Jensen (Direktør Airmaster), Finn Mathiassen (Erhvervsmand og Bestyrelsesmand) og Dan Skovgaard (Erhvervschef Erhverv Væksthimmerland).

Ulf Bender fortæller, at det var nødvendigt med et neutralt perspektiv, og i denne sammenhæng blev Lars Malling ansat som facilitator. Lars har med sit arbejde som konsulent nogle gode værktøjer med sig i bagagen, som for TænkVæksthimmerland dannede overblik over, hvilke problemstillinger der skulle prioriteres. Hertil tilføjer Ulf, at det er afgørende at snakke om de rigtige ting, og dermed har det været givende for tænketanken med en ekstern facilitator.

Efter et år med tænketanken

Der er nu gået et år siden, TænkVæksthimmerland blev oprettet, hvilket medfører, at der skal foretages en revurdering af tænketanken. Logo og navn er på plads, men bevillingen til at køre facilitatoren er nu ophørt. Ideerne går derfor på, om samarbejdet skal føres over til Erhverv Væksthimmerland.

Det vigtigste er dog, at tænketanken holdes i live, og når man spørger Ulf Bender, hvorfor vi ikke kan undvære det gode samarbejde igen, lyder svaret:

”Fordi det er et forum, som er dynamisk. Vi arbejder med problemstillinger, som ændrer sig hele tiden. Det er vigtigt med et forum, som kan adressere forandringer”

Denne holdning deler Finn Mathiassen, som siger:

”Jeg ser et betydeligt potentiale for både skolen og virksomheder i en tættere kobling”

Derfor er medlemmerne enige om, at tænketanken ikke kan undværes.

TænkVæksthimmerlands logo

Emner på dagsordenen

Det er essentielt for tænketanken at håndtere problemstillinger, der drejer sig om omskiftelighed. Eksempelvis kan mangel på materialer til erhvervslivet være et emne, der vendes på møderne. Det kan også være ideer til efteruddannelse, så vi i kommunen får benyttet os af vores gode kompetencer. TænkVæksthimmerland gør både en forskel for elever og virksomheder, hvor man tager højde for at opkvalificere og udvikle medarbejdere samt ledere, hvor ledere bliver bedre til at træffe de rigtige beslutninger for deres virksomhed. Derudover undersøges det lige nu, om der kan laves fælles projekter mellem HEG og nogle virksomheder i kommunen, hvor sammenkoblingen af viden fra skolen og virksomhederne vil løfte forretningsudviklingen til nye højder. Finn Mathiassen påpeger i denne sammenhæng, at interesserede virksomheder er velkomne til at tage fat i tænketanken, hvis de har behov for særlige uddannelsesinitiativer og en fælles udviklingsindsats.