Tilbage i marts 2021 kunne LOGSTOR melde ud, at de bliver en del af den industriførende irske virksomhed Kingspan Group. Her i juni 2021 er opkøbet gennemført og LOGSTOR har nu taget hul på integrationsprocessen med det nye moderselskab.

Transaktionen fra LOGSTOR til Kingspan, og det at blive en del af en virksomhed der er verdensmester i at lave isoleringsmaterialer, får i høj grad betydning for virksomhedens vækst og skabelsen af mere innovative produkter udtaler Kim Christensen, CEO hos LOGSTOR.

I dag producerer LOGSTOR primært præisolerede rørsystemer til fjernvarme, fjernkøling og industri. Opkøbets betydning for virksomhedens position tegner indtil videre ganske positivt. Afdelingen i Løgstør forventes at skulle stå i spidsen for en ny gren indenfor Kingspan som handler om teknisk isolering, og kommer til at omfatte andre former for produkter så som kanalsystemer, tankanlæg og generelt teknisk isolering, som ikke er bygningsisolering.

Den nye gren betyder også, at Kingspan skal udvikle nye produkter baseret på LOGSTORS erfaringer, og det kan bl.a. betyde, at der bliver oprettet nye arbejdspladser hos Kingspan i Løgstør. Det er et vigtigt signal at sende når en virksomhed i denne størrelse bliver solgt, idet mange lokale arbejdspladser er i spil her.

Den teknologi og viden som Kingspan bringer med sig er en enestående mulighed for LOGSTOR, og vi skal gerne have bragt den stolthed over at være en del af en Kingspan virksomhed over til vores medarbejdere. Kingspan er en super stærk virksomhed og det skal vi være stolte af, udtaler Kim Christensen, CEO hos LOGSTOR.

Ambitionen er at firedoble virksomhedens størrelse gennem de næste 4-5 år, både gennem organisk vækst men i høj grad også gennem opkøb af andre virksomheder i branchen. Det er der både interesse og mulighed for med det nye ejerskab. Hvor det kommer til at ske rent geografisk, det må tiden vise.

 

Nyt navn med samme høje kvalitet

Som en del af transformationen skifter LOGSTOR navn til Kingspan. Praktisk kommer det til at betyde visse ændringer i det visuelle udtryk med nyt navn, logo og designlinje. Da virksomheden, udover præisolerede rørsystemer, også skal kunne producere andre typer af teknisk isolering er det hensigtsmæssigt at beholde “LOGSTOR” som et produkt brand, og man vil derfor stadig kunne finde det gamle logo i fremtiden.

LOGSTOR stiller store krav til kvaliteten af produkter og løsninger for præ-isolerede rørsystemer, og arbejder på at sikre en konstant innovation på kant med den nyeste teknologi, og Kim Christensen mener også, at det er en af årsagerne til at Kingspan Group har været interesseret i et opkøb.

Vi er købt fordi vi har en god platform med potentiale for at kunne gøre meget mere end vi gør i dag og det er essensen af hele handlen. Kingspan Group køber gode virksomheder for at gøre dem større og bedre, udtaler Kim Christensen og fortsætter,

Vi skal alle være stolte af, at Vesthimmerlands Kommune rummer en global markedsleder indenfor denne branche og, at der har været stor køberinteresse i processen. Det at LOGSTOR ender med at blive ejet af en anden markedsleder, Kingspan, som er førende indenfor teknisk isolering til bygninger, det er noget vi skal være stolte af.

 

En faglig isoleringsklynge udvikler sig i Vesthimmerland med opkøbet

Igennem årene har flere virksomheder udviklet sig i “kølvandet” på LOGSTOR, alle med fokus på rør og isoleringsteknologier. Dette fænomen kaldes en ”spirende klynge”, og har potentiale til yderligere at blive forstærket når der tiltrækkes udenlandske investeringer til at konsolidere virksomheder i klyngen som i LOGSTORs tilfælde.

Helt i tråd med dette går CEO Kim Christensen også med nogle spændende tanker om at etablere et lokalt iværksættermiljø, som kan skabe en ny muskel af virksomheder indenfor klyngen, der har fokus på innovation og udvikling af bl.a. digitale kompetencer i den grønne omstilling.

Ambitionen er at skabe symbioser mellem virksomheder, iværksættere, investorer og uddannelsesinstitutioner. Her er tanken at både iværksættere, forskere og andre eksterne skal kunne gå sammen med de ansatte, udvikle og videreudvikle det, som de i forvejen er gode til.

Vi har brug for nogle indspark – nogle dygtige unge mennesker der kommer med nogle helt andre vilde tanker fra helt andre industrier. Det miljø man kan skabe i et iværksættermiljø hvor de unge er inde og løfte innovationshøjden i en virksomhed som vores. Det er fantastisk, hvis vi kan rumme sådan noget her, siger Kim Christensen.

Indtil videre er det bare en tanke, men Kim har planer om at dele sine tanker med Vesthimmerlands Kommune for at drøfte mulighederne for at etablere sådan et iværksættermiljø med basis på virksomheden.

Jeg synes det er oplagt at skabe et iværksættermiljø som er koblet op på en virksomhed der er global markedsleder på det her område. Hele den grønne energiomstilling som vi står overfor som samfund, i hele verden, det er jo kernen i vores forretning, udtaler Kim Christensen.

Med iværksætteri tilknyttet denne branche, kan man få bragt nogle nye kompetencer i spil på en helt anden måde, indenfor bl.a. digitalisering og bæredygtighed. Hos LOGSTOR er der muligheden for at både rumme facilitere og drive aktiviteterne og her ser man mange spændende fordele ved at etablere sådan et miljø.

Ved at have et tæt samarbejde med iværksætterne og uddannelsesintuitioner kan vi anvende de input der kommer, vi kan potentielt hente nye medarbejdere, lige såvel som det kan være ekstremt spændende for vores eksisterende LOGSTOR medarbejdere at være tæt knyttet til sådan en innovationsmuskel under samme tag, fortsætter Kim Christensen.

LOGSTOR har allerede i dag et meget tæt samarbejde med landets universiteter, men ved at udvide symbiosen, således at nogle af forskerne også har mulighed for at have deres daglige gang hos virksomheden, kan det forhåbentligt være med til at skabe nye forretninger for LOGSTOR og Kingspan samt sikre erhvervsrelevant forskning og uddannelse.