Klimarapportering er på dagsordenen hos mange SMV’er der enten allerede oplever krav fra store kunder,
har en forventning om at det kommer, eller blot føler et behov for at skabe et overblik over virksomhedens
klimapåvirkning.

Lige nu har Erhvervshus Nordjylland et rigtig godt tilbud til virksomheder der vil klædes på til at forstå
klimadagsordenen og helt praktisk komme i gang med at rapportere. Vi kalder det Klima Camp og er et
digitalt camp-forløb i regi af Vilje til Vækst.

Prisen er kun 3200 kr. pr. deltager, samt en timemedfinansiering på 31 timer.

Camp’en er opbygget af 3×3 timer undervisning/workshop samt 1:1 sparring med konsulenterne.

Læs mere om camp’en og tilmeld dig her: http://erhvervshusnordjylland.nemtilmeld.dk/56/

Deadline for tilmelding: 1. juni 2021.