Det landsdækkende tømrerfirma Sondrup A/S, som ligger i Aars, har nu i flere år sikret juleglæden for deres pedelmedhjælper Leif.

Det er en tydelig passioneret Jan Sondrup, der tager imod i døren. Han smiler hjertevarmt, da han begynder sin historie og der er ingen tvivl om, hvor roden til den gode stemning og service i virksomheden starter.

Tilbage i 2015 blev tømrermester Jan, kontaktet af jobcenteret om ikke de ville have Leif i praktik, for hjælpe ham tilbage på arbejdsmarkedet. Jan havde ikke tidligere haft nogen i virksomhedspraktik fra jobcenteret og ville gerne hjælpe.

Leif startede i en 3 måneders praktik, hvor han hjalp pedellen Hans med de praktiske opgaver. Dog viste det sig hurtigt at Leif havde lidt svært ved opgaverne uden hjælp og måtte have meget konkrete instrukser, for eksempelvis at slå græs.

Forstod ikke hvorfor det sluttede

I løbet af de 3 måneder var Leif med på sidelinjen sammen med pedellen, men pludselig var det slut, da der ikke længere var mulighed for praktik, og Leif skulle tilbage til en hverdag, derhjemme uden arbejdsopgaver og uden personligt netværk. Han havde svært ved at forstå, hvorfor han ikke kunne fortsætte hos Sondrup A/S.

Jan kontaktede jobcentret for at høre om ikke der var mulighed for, at Leif kunne fortsætte i et praktikforløb. Jan kunne se, hvor stor en forskel det gjorde for Leif at have et job at stå op til, at føle at han bidrog til pedelopgaverne og ikke mindst det sociale netværk.

De fik mulighed for endnu en praktik og igen voksede Leif lige så stille med opgaven og var yderst taknemmelig for at kunne vende tilbage til virksomheden. Men endnu en gang sluttede de 3 måneder og Leif havde igen udsigt til at gå hjemme uden de gode relationer og det meningsfyldte arbejde han havde haft hos Sondrup A/S.

Endelig med på lønningslisten

Jobcentret ville igen gerne have Leif i en arbejdsprøvning for at afklare ham til et fleksjob og gerne et nyt sted. Jan ville rigtig gerne kæmpe for Leif og kunne se, hvordan han udviklede sig og mere og mere selvstændigt kunne løse opgaverne. Han insisterede på at beholde Leif i arbejdsprøvningen og hjalp med at få ham afklaret til et fleksjob på 20 timer ugentligt. Efter et langt forløb kunne Leif endelig få ro i afklaringen og komme med på lønningslisten, som fleksjobber hos Sondrup A/S.

Da Hans blev alvorligt syg, skulle der findes en vikar der kunne overtage pedel-opgaverne for Hans, i hans sygemelding. Det var samtidig vigtigt, at det også var en, der fortsat kunne arbejde sammen med Leif om de mange forskellige opgaver. De endte med at ansætte Jesper, som nu har været i Sondrup A/S i et års tid.

I den tid er Leif yderligere vokset med opgaven og har taget endnu mere ansvar, for nu er det pludselig ham, der kender til alle opgaver og rutiner, som Jesper skulle sættes ind i.

Da vi går ud for at hilse på Leif, er han i fuld gang med at feje og gøre klar til juleafslutning. Der er ryddet op på lageret og stillet borde klar, så de ansatte kan få julegaver og en hurtig hotdog, fra pølsevognen der triller forbi på fredag. Leif fortæller at han er virkelig glad for jobbet, at han stortrives og at det har været en lang vej. Det er bestemt ikke uden stolthed at Jan og Leif stiller op til fotoet her i artiklen.

Selvom der ikke kan holdes den helt store juleafslutning, som de plejer, er der ingen tvivl om, at det bliver endnu en eventyrlig jul både for Leif og de andre ansatte i Sondrup A/S.

Code of Care Vesthimmerland

Pedelmedhjælper Leif og Tømrermester Jan Sondrup