Her får du en oversigt over de kommende kompensationsordninger, du kan søge. Du kan se mere og følge med i udviklingen på:

www.virksomhedsguiden.dk 

 

1) Kompensation for faste omkostninger

Alle virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 30 % i perioden fra den 6. november til og med den 22. november kan søge om kompensation for faste omkostninger.
Kompensationsgraderne følger samme model som under sommerens kompensationsordning.Der ydes kompensation for 60 % for de faste omkostninger, fx husleje, forsikringer, vand, varme og el
mv., hvis omsætningsnedgangen er 50 %. Dog 100 % i perioder uden omsætning på grund af forbud mod at holde åbent. Der åbnes også for at søge op til 50.000 kr. til dine faste og stedbundne
omkostninger uden revisorerklæring. Så snart det bliver muligt at søge, vil du kunne læse mere på Virksomhedsguiden.

2) Kompensation for tabt omsætning eller nedgang i indkomst

Alle selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere kan søge kompensation, hvis de har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 %. Der kan således udbetales kompensation
for 90 % af omsætningsnedgangen, dog 100 % i perioder uden omsætning på grund af forbud mod at holde åbent, og dog maksimalt 23.000 kr. pr. ejer pr. måned.
Så snart det bliver muligt at søge, vil du kunne læse mere på Virksomhedsguiden.

3) Lønkompensation for nordjyske virksomheder

Du vil kunne søge lønkompensation for de medarbejdere, som du har måtte hjemsende som følge af lokale restriktioner i perioden fra den 6. november til og med den 22. november 2020.
For at søge om lønkompensation, skal din virksomhed stå over for at skulle varsle afskedigelser af:minimum 30 % af medarbejderstaben ellermere end 50 ansatte. Hvis din virksomhed
har flere produktionsenheder (p-numre), kan du søge lønkompensation for de medarbejdere, der arbejder på produktionsenheder beliggende i de syv kommuner, der har været berørt af
de lokale restriktioner. Du kan søge for alle medarbejdere, uanset om de er ansat på deltid, fuldtid eller er elev/lærling, så længe du betaler fuld løn til medarbejderne, mens de er hjemsendt,
og at medarbejderen har været ansat fra den 5. november 2020.Lønkompensationen vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for de medarbejdere, der er ansat som funktionærer
og 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer, for begge grupper kan du dog maksimalt få 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.Du kan ikke søge om kompensation for
medarbejdere, der arbejder hjemmefra.Så snart det bliver muligt at ansøge, vil du kunne læse mere på Virksomhedsguiden.

4) Lønkompensation for pendlere

Du vil kunne søge om pendlerlønkompensation for de medarbejdere, der enten har pendlet mellem de syv nordjyske kommuner eller pendlet ind og ud af en af de syv kommuner i perioden
fra den 6. november til og med den 22. november 2020.Pendlerlønkompensationen vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for medarbejdere, der er ansat som funktionærer og 90 % af
de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer, for begge grupper dog maksimalt 45.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat. Hvis din virksomhed har flere produktionsenheder (p-numre),
er det muligt at søge lønkompensation for medarbejdere, der arbejder på de enkelte produktionsenheder, der har været berørt af lokale restriktioner. Du kan søge for alle medarbejdere,
uanset om de er ansat på deltid, fuldtid eller er elev/lærling, så længe du betaler fuld løn til medarbejderne, mens de er hjemsendt, og at medarbejderen har været ansat fra den
5. november 2020. Du kan ikke søge om kompensationen for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Så snart det bliver muligt at ansøge, vil du kunne læse mere på Virksomhedsguiden.

5) Hjælp til udgifter til bod eller dagbøder

Har din virksomhed fået bod eller dagbøder i en byggesag mv. som direkte følge af nedlukningen i de syv nordjyske kommuner i perioden 6. november til 22. november 2020, kan du søge
om delvis dækning af dine udgifter. Du kan søge om op til 100.000 kr. pr. CVR-nummer eller pr. produktionsenhed (P-nummer) og maksimalt 80 % af dine udgifter.
Når du ansøger, skal du gøre rede for, hvordan din virksomhed er berørt af de nordjyske restriktioner og anbefalinger. Vi forventer at det bliver muligt at søge fra torsdag den 3.december 2020.
Så snart det bliver muligt at ansøge, vil du kunne læse mere på Virksomhedsguiden.