Kommuniké til erhvervslivet i Vesthimmerland vedr. tilbud om at benytte en nyoprettet ”medarbejderbørs”

Erhverv Væksthimmerland, Jobcenter Vesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune står sammen om at oprette en ”medarbejderbørs” på Facebook

Grundet regeringens særlige Corona-restriktioner i Nordjylland står en lang række virksomheder med det helt håndgribelige problem, at medarbejdere som til dagligt pendler til og fra arbejde, er forhindret i at møde ind på arbejdet. Derved oplever rigtigt mange i disse dage, at arbejdspladserne er op mod 50% affolkede, og at ellers raske medarbejdere er hjemsendt. Problemet rammer ikke kun virksomheder i Vesthimmerland og de 6 andre nedlukkede kommuner, men i hele Nordjylland ”med modsat fortegn”, idet vores borgere som arbejder uden for Vesthimmerland, er forhindret i at køre ud af kommunen på arbejde.

 

Skal vi ”bytte købmand”?

Flere virksomheder har henvendt sig til Erhverv Væksthimmerland og forespurgt på muligheden for at få hjælp til en medarbejder-bytteordning, således at hjemsendt arbejdskraft i Vesthimmerland i en periode kunne arbejde på virksomheder i Vesthimmerland, der grundet restriktionerne mangler arbejdskraft. Og ligeledes kunne virksomheder i andre kommuner måske have glæde af hjemsendt arbejdskraft, der pt. ikke kan møde op på arbejde i Vesthimmerland.

Hvis vi kan etablere en bytteordning – en medarbejderbørs – kan dette være et bidrag til at løse erhvervslivets problem med manglende arbejdskraft under nedlukningen af kommunerne, samtidigt med at vi udviser samfundssind og nedbringer pendlingen hen over kommunegrænserne.

Bytteordninger ser vi faktisk allerede er opstået spontant bl.a. i håndværksbranchen og i detailkæderne, og vores kontakter i de andre nordjyske kommuner bekræfter, at behovet er til stede.

 

Gruppe på Facebook oprettet – ”Medarbejderbørsen Nordjylland”

Vi har taget initiativ til at oprette en gruppe på Facebook ”Medarbejderbørsen Nordjylland”, hvor vi tænker at virksomheder, vil kunne opslå posts med deres behov. F.eks. at man er en virksomhed i Vesthimmerland, der mangler 10 medarbejdere til lageret og 5 smede til produktionen. Man kan f.eks. også opslå, at man har hjemsendt 10 lagermedarbejdere og 5 smede, som bor i 3 forskellige kommuner uden for Vesthimmerland.

Vi tænker at virksomhederne tager bilateralt kontakt med hinanden og selv afklarer vilkårene for udlån af medarbejdere i en periode f.eks. for en uge ad gangen. Vi forestiller os, at medarbejderne bevarer deres nuværende ansættelsesforhold, løn og andre overenskomstmæssige forhold, og at det skal ses som et udlån af arbejdskraft til en anden virksomhed.

Vi påtager os ikke at håndtere kontakterne, og vi kan heller ikke foretage en registrering af behov og udbud bl.a. grundet GDPR-lovgivningen. Ej heller kan vi bistå med eventuelle juridiske, forsikringsmæssige og overenskomstmæssige kontrakter og aftaler, som kan ligge til grund for medarbejderudlån. Der henviser vi til de normale juridiske og faglige rådgivere samt forsikringsselskaber som virksomhederne benytter sig af.

 GÅ TIL GRUPPEN “MEDARBEJDERBØRSEN NORDJYLLAND” PÅ FACEBOOK

Ved spørgsmål eller erfaringer til deling med andre virksomheder, kan du kontakte Erhvervschef Dan Skovgaard på dan@vaeksthimmerland.dk eller mobil 2148 1034, eller én af erhvervskontorets andre konsulenter.

Følg med på LinkedIn, Facebook og hjemmesiderne www.vaeksthimmerland.dk, www.destinationhimmerland.dk og www.vesthimmerland.dk

Du kan også tage fat i Jobcenter Vesthimmerland ved Afdelingsleder Tom Sørensen på tos@vesthimmerland.dk eller mobil 2360 7052.

Code of Care Vesthimmerland