Voxmeter

Spørgsmål:

Hvad planlægger I at gøre i jeres virksomhed i forbindelse med genåbningen af arbejdspladser, der i en periode har været enten helt nedlukket eller udført som hjemmearbejde?

Imens nogle virksomheder hverken har haft hjemsendte medarbejdere eller hjemmearbejdspladser, har andre haft lukket store dele af virksomheden ned og hjemsendt de medarbejdere, der har haft mulighed for at arbejde hjemmefra. Der skal nu igangsættes en plan for genåbning og en plan for, hvordan alle medarbejdere gradvist skal tilbage på kontorerne.

I flere virksomheder har de hjemsendt medarbejdere på regeringens treparts aftale, som følge af f.eks. mangel på komponenter til produktionen. Med virkning fra næste uge, kaldes de hjemmearbejdende medarbejdere kontrolleret gradvis tilbage på kontorerne igen således, at der stadig kan holdes fysisk afstand på kontorerne. Medarbejderne skal gradvist integreres, så alle hjemsendte, ikke møder ind samtidig. Der skal laves restriktioner i forhold til antal i kantinen og antal deltagere til møder mv. I nogle virksomheder har de etableret flere skure til frokost, daglig afspritning og forsigtighed med for mange på de forskellige arbejdshold, og disse restriktioner fastholdes på ubestemt tid. Håndsprit og særlig rengøring bliver en fast del af hverdagen det næste lange stykke tid.

Flere virksomheder melder tilbage, at det er gået over al forventning med hjemmearbejde, og at de har lært noget om værdien og mulighederne heri. Mange er også blevet stærkere i online møder, og vil fortsat gøre mere brug af i fremtiden og i opstartsfasen indtil bemandingen er normaliseret, og fysiske møder bliver aktuelle om nogle uger. Der er dog ingen tvivl om at sloganet – sammen hver for sig – vil præge dagligdagen i flere måneder frem.

Er du i tvivl om retningslinjerne, og hvordan kontoret skal rumme alle medarbejderne igen, når der fortsat er corona? Her finder du en guide til sikker indretning af kontorarbejdspladser under krisen. Se guiden her.