Voxmeter

Spørgsmål:

Nogle brancher er særligt hårdt ramt og tvunget til at sende medarbejdere hjem eller direkte afskedige dem. Andre brancher oplever, at de har brug for ekstra hænder her i kriseperioden. Hvordan udvikler beskæftigelsen sig hos jer, og kan du se muligheder i en form for formidling af udlånte medarbejdere mellem virksomheder?

Flere virksomheder melder om normal drift og ingen hjemsendte medarbejdere eller mangel på opgaver. Der er dog nogle hjemsendte medarbejdere, men det skyldes på den ene eller den anden måde sygdom såsom forkølelse og lignende. Men medarbejderne forventes hurtigt tilbage igen.

Andre virksomheder udtaler også, at de ikke kan undvære nogle medarbejdere – endnu. Virksomhedernes drift kører som førnævnt indtil videre som normalt og med fuld bemanding, så længe ordrerne rækker til det. Men det ser mere dystert ud i horisonten, hvor ordreindgangen går ned ad bakke eller er usikker. Her overvejes arbejdsfordeling eller hjemsendelse med midlertidig lønkompensation på den nye ordning, som åbnede i går.

Der er også virksomheder, som har indgået specifikke ”coronaaftaler” om at få afholdt uafviklet ferie inden udgangen af april.

I nogle brancher er det ikke slet ikke aktuelt med udlån og lån af medarbejdere grundet lang oplæringsperiode. Der er dog stor åbenhed overfor at udlåne sine hjemsendte medarbejdere til virksomheder, hvor det er muligt. Virksomheder, der mangler hænder til opgaver, der er mindre komplekse og ikke kræver meget oplæring, kan være aktuelle. De ser, afhængig af krisens varighed, at en online platform eller en konkret formidlingsplatform kunne være oplagt.

Du kan læse mere om de forskellige statslige kompensationsordninger på Virksomhedsguiden her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

Under punktet ” Skal din virksomhed varsle afskedigelser?” kan du læse om, hvordan du kan søge midlertidig lønkompensation for dine medarbejdere.

 

Eksterne rådgivere sidder stadig klar til at hjælpe!

Early Warning tovholder Claus Hein, Erhvervshus Nordjylland: 31104652, ch@ehnj.dk

Statsaut. revisor Ole Hosbond Poulsen, Beierholm: 96668466, ohp@beierholm.dk

Advokat, Carsten Egebæk Kjeldsen, Advokatfirmaet Himmerland: 98624000, cek@advhim.dk

Advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma: 22225524, rh@stormadvokatfirma.dk

Detailhandelsrådgiver Søren Rigborg, Aars Handel: 21968888, mail@aarshandel.

 

Er du iværksætter er vi også klar til at give iværksættervejledning over en videoforbindelse (Skype, Teams og Favetime). Kontakt Kirsten Heisz eller Anne Madsen.

Erhvervskonsulent Kirsten Heisz, 27152338, kh@vaeksthimmerland.dk

Erhvervskonsulent Anne Madsen, 25362066, am@vaeksthimmerland