Vesthimmerlands Kommune og Erhverv Væksthimmerland opfordrer de højtuddannede til at ”Go Vest!” 

Vesthimmerlands Kommune har netop fået besked om en særlig bevilling fra den Europæiske Socialfond på godt 3 millioner kr. over de næste 2 år.

Det vækker minder fra tiden da lykkeriddere fra Europa drog til det forjættede kontinent Amerika for at søge lykken ”vestpå”. Opfordringen lyder nu i 2019 til nyuddannede kandidater, særligt dem med udenlandsk baggrund, at tage til Vesthimmerland og søge lykken med et job i en virksomhed.

Erhverv Væksthimmerland er udpeget til at være projektleder på ”Go Vest” projektet, og skal sammen med kommunens udviklingsafdeling og Jobcenter arbejde på at skabe match mellem nyuddannede og virksomheder. Heri ligger både en opgave i at motivere kandidaterne og virksomhederne til at mødes og se hinanden an, og der ligger også en stor opgave i at få både kultur, sproglige kompetencer og de faglige kompetencer og interesser til at nå sammen.

Erhvervslivet efterspørger kompetent arbejdskraft, og selvom vi her kun kigger på unge ledige med videregående uddannelser, så er det et godt tilbud til virksomhederne. Endvidere spiller det fantastisk godt sammen med kommunens ønske om at arbejde med tiltrækning af arbejdskraft og bosætning i en større skala. Her har man bevilliget penge til en bosætningsindsats over de næste år, men har endnu ikke besluttet, hvordan indsatsen skal være i praksis. Erhverv Væksthimmerland håber med Go Vest projektet at kunne vise en model for at opfylde behovene for alle parter.

Kontakt Erhverv Væksthimmerland, hvis du vil vide mere om Go Vest projektet og muligheden for at blive matchet med kompetent arbejdskraft til din virksomhed!