Vesthimmerland springer 19 pladser frem i Dansk Industris årlige erhvervsklimamåling.

Det er en tradition, at der hvert år tages temperatur på erhvervsklimaet i alle landets kommuner, og Dansk Industris måling er et fast element i kommunernes benchmark mod hinanden. En kommune med et godt ry og erhvervsklima er alt andet lige at foretrække for virksomheder, iværksættere og medarbejdere med de rette kompetencer at være i.

Vesthimmerland har i en årrække ligget fint til i undersøgelsen placeret i den øverste tredjedel af rangordenen, men ved sidste års undersøgelse tog vi en voldsom tur nedad til den nederste tredjedel, med et fald på 47 pladser. Politisk uro og uklare meldinger blev dengang vurderet som den primære årsag til nedturen.

I år ser det ud til at vores erhvervsliv igen vurderer kommunen mere positivt i de spørgsmål som Dansk Industri har stillet til 60 lokale virksomheder, som i alt repræsenterer over 3.000 arbejdspladser. Med en placering som nummer 46. i landet er vi hoppet 19 pladser op igen, og genvinder dermed noget af det tabte image-terræn. Det er regionens næsthøjeste optur, kun overgået af Hjørring. Seks af regionens kommuner må til sammenligning konstatere større eller mindre nedjusteringer i deres erhvervsklima.

Vesthimmerlands’ højeste placering indenfor de ni kategorier som analysen beskæftiger sig med er en 22. plads i kategorien “Arbejdskraft”, der samlet belyser kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Det er en yderst positiv melding, da adgang til kvalificeret arbejdskraft er en stor udfordring for rigtigt mange landkommuner. Kommunens laveste placering er en 64. plads i kategorien “Brug af private leverandører”, der både rummer tilfredshed med selve udbudsprocessen og kommunens niveau for konkurrenceudsættelse.

Direkte adspurgt vil 70% af virksomhederne helt sikkert eller sikkert anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen, hvilket er over landsgennemsnittet. Ydermere vil kun 5% mod 10% i landsgennemsnit fraråde andre at komme hertil. Det er tal som vi også kun kan være meget tilfredse med at læse! Den største udfordring det lokale erhvervsliv ser, er fortsat infrastruktur og adgang til arbejdskraft, og også uddannelsesniveauet hos kommunens arbejdskraft er et prioriteret ønskeområde.

Tillykke til erhvervslivet i Vesthimmerland!

Tilbage til nyheder