Vi  henvender os til jer med en bøn om jeres hjælp og støtte i en meget uheldig situation, der er opstået. Fredag eftermiddag udkom det såkaldte ”Forenklingsudvalg for erhvervsfremme” med en anbefalingsrapport til Erhvervsminister Brian Mikkelsen, som skal anvendes som grundlag for udvikling til en ny lov om erhvervsfremme. Loven forventes præsenteret i slutningen af april måned.

Rapporten anbefaler en række yderst radikale og i vores optik destruktive anbefalinger, hvor man kort fortalt ønsker at nedlægge hele den eksisterende erhvervsfremmesektor og oprette en ny udelukkende baseret på de nuværende fem regionale væksthuse, kaldet ”erhvervshuse” og digitale ”chat-bots”.

Man vil med lov forbyde kommunerne at have lokale erhvervskontorer, hvor man som os hos Erhverv Væksthimmerland har en lokal indgang til det samlede system, hvor man kan modtage lokal vejledning, blive henvist til de rette operatører i systemet, og ikke mindst hvor man koordinerer lokale netværk, initiativer, projekter og samarbejde på tværs mellem et utal af aktører.

Vi frygter, at der bliver for stor fysisk og mental distance fra Vesthimmerland til erhvervshuset i Aalborg, og at en lang række af velfungerende og værdiskabende initiativer forsvinder til stor skade for erhvervslivet i Vesthimmerland (og alle andre kommuner uden for regionshovedstaderne). Vi mener også, at dette vil være i modstrid med regeringens ambition om at skabe et Danmark i balance, hvor der også er udvikling i kommunerne uden for de store byer.

Hele rapporten er at finde på følgende link: http://em.dk/nyheder/2018/04-06-forenkling-af-erhvervsfremmesystemet

Hvad har vi brug for?

Vi formoder, at I som lokal virksomhed/samarbejdspartner deler vores bekymring for, at anbefalingerne ophøjes til lov.

I kan konkret hjælpe os ved at underskrive et erklæringsbrev som vi har lagt i underskriftsindsamlingsværktøjet skrivunder.net.

I kan gå ind og læse og underskrive vores erklæring på dette link: https://www.skrivunder.net/bekymring_for_fremtidens_erhvervsfremme
Husk at bekræfte jeres underskrift for at afslutte og lagre jeres underskrift.

Tilbage til nyheder